• betreft Remeha Quinta 35c serie# 060939.1906 gebruikershandleiding blz. 11
  Op de figuur staat van boven naar beneden:
  X 0 Cv ui, warmwater uit
  vervolgens X 1; X 2; X 3: t/m 1 Y

  Daar dan weer onder:
  2 Y Cv hoog/laag
  met verder: 3 Y t/m 5 Y
  De weergave zou in 2 naast elkaar staande vierkantjes verschijnen

  Waar kan ik dit aflezen???
  Op het apparaat zie ik één vierkantje, met daarnaast 2 vierkantjes waarin cijfers verschijnen.
  Ik snap het gewoon niet

  Gesteld op 18-9-2017 om 10:47 in forum Remeha Quinta 35c Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info