Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
Gebruikershandleiding
Remeha Quinta
Omdat je van warmte houdt!
Remeha Quinta 25S
Remeha Quinta 30S
Remeha Quinta 28C
Remeha Quinta 35C
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • mijn warm water van de quinta25 verwarmings ketel word langzaam koud word langzaam word langzaam koud Gesteld op 9-3-2020 om 08:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De sifon van de condensafvoer lekt. Ik heb hem schoongemaakt en weer gevuld. Hoe stop ik de lekkage? Gesteld op 4-2-2020 om 13:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb een ketel quinata 25 en heb problemen met de temperatuur instelling met de sence thermostaat .
  Bij temperatuur instelling op 19 graden loopt de temperatuur in de ruimte op tot 23 a 24 graden. De driewegklep is al gerepareerd, dus daar kan het niet aan liggen vermoed ik.
  Wie weet hier meer van of over help
  Groet Nico Gesteld op 24-9-2018 om 23:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een remeha Quinata 25s mijn vraag is op mijn thermostaat geef hij aan 25 en als ik het nu op 15 zet blijf het op 25. Dus mijn vraag is hoe los ik dit op Gesteld op 4-3-2014 om 11:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • weet je al wat het probleem was? ik heb hetzelfde probleem. Hij voert de temp in huis soms spontaan op tot 23-24 graden terwijl ik instel op lagere temperatuur Geantwoord op 19-4-2015 om 11:54

   Waardeer dit antwoord (4)Misbruik melden
 • Ik heb een Remeha Quinta 30. Werkt al 5jaar zonder problemen. Warm water doet het goed, maar de cv wordt niet warm genoeg. bv waterthemperatuur ingesteld op 75 graden, maar de ketel bliojft modulereen op ongeveer 55 graden terwijl er nog steeds een warmtevraag is. Bij een ingestelde hooglast van 75 graden gaat de ketel wel door.
  Waarom niet bij een normale instelling??? Gesteld op 9-12-2013 om 17:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg alleen warm water uit de ketel, maar de radiatoren blijven koud. Hoe kan ik deze aan de praat krijgen? Gesteld op 30-12-2012 om 20:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dit probleem heb ik ook. Wel warm water

   Maar geen vloerverwarming hoewel de thermostaat wel warmte vraagt en de kleppen ook open gaan. Leidingen worden niet warm ... Geantwoord op 9-1-2013 om 19:09

   Waardeer dit antwoord (8)Misbruik melden
 • Ik heb een remeha hoogrendementketel quinta 25...de termostaat staat op 16 graden maar hij gaat toch de radiators verwarmen en dat kan oplopen tot wel 24 graden snap er niks van wie heeft hier ervaring mee en kan mij helpen of adviseren ? Vast bedankt...... Gesteld op 7-10-2011 om 12:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Remeha Quinta 25s bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Remeha Quinta 25s in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info