• watertemperatuur douche is te laag. kan ik die hoger zetten?

  Gesteld op 4-4-2021 om 11:03 in forum Remeha Calenta 40c Misbruik melden
  • Ik heb dit euvel ook ervaren en heb zelfs thermostaatkraan vervangen.
   Niets hielp.
   Achteraf bleek dat de warmtewisselaar, waarvan men zegt dat die zelfreinigend is, tussen de platen
   vervuild was. De wisselaar moet gedemonteerd worden en met een speciaal "mes" door de monteur gereinigd worden. E.e.a. is weer vanouds. Max. 1/2 uur evt combineren met onderhoudsbeurt,
   Succes
   Ad Geantwoord op 4-4-2021 om 11:17

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden
  • De ingestelde temperatuur voor het tapwater kan men hoger zetten met parameter P2.
   Maar wat Ad al zei, dit neemt de oorzaak van het probleem niet weg.
   Vraag aan Ad: nadat de warmtewisselaar uit de ketel is gehaald, moet deze dan vervolgens geheel uit elkaar worden genomen om de vereiste reiniging uit te kunnen voeren? En kun je misschien dat "speciale mes" wat nader omschrijven?
   Mijn dank. HB Geantwoord op 4-4-2021 om 14:18

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info