• beste
  wij hebben een Remeha Calenta 40 c Deze heeft december jongstleden een onderhoudsbeurt gehad. Sinds eind maart knippert het symbool dat de ketel onderhoud nodig heeft. Navraag bij de instalateur leert dat dit een periodieke 'reminder' betreft en dat ik de reminder kan negeren. Mijn vraag is: hoe kan ik dat symbool op het display weg krijgen?

  mvg
  Gelissen

  Gesteld op 1-5-2019 om 09:39 in forum Remeha Calenta 40c Misbruik melden
  • Eigenlijk hoeft er pas onderhoud te worden gedaan nadat het systeem dit aangeeft (onderhoud A en later onderhoud B). Nadat dit onderhoud is verricht kan het knipperen worden gereset door de monteur. Wanneer je de volledige handleiding van de ketel hebt, staat daar een code in waarmee je dit knipperen ook zelf kan resetten.Ik meen dat dit in de handleiding monteurscode of handelaarscode heet. Overigens kan dit knipperen verder geen kwaad. Geantwoord op 2-5-2019 om 19:34

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info