• wij hebben een pelletkachel die aangesloten is op het cv system, het doel is om de ketel alleen als pomp te laten fungeren waarneer er vraag naar warmte is. de thermostaat staat nu alleen verbonden aan de pelletkachel en niet aan de cv ketel dus ik weet nu even niet als ik de thermosstaat ook aansluit op de cv ketel of deze dan alleen gaat pompen wanneer ik de instelling voor cv op de cv ketel op 0 graden zet?

  Gesteld op 18-7-2017 om 12:31 in forum Remeha Calenta 40c Misbruik melden
  • Beste,
   U zult de thermostaat ook op de ketel moeten aansluiten zonder warmtevraag doet de ketel niets.
   Als er een warmtevraag is zal de ketel altijd de pomp aansturen, maar als de tempratuur hoger is als het setpoint zal de ketel niet gaan branden.
   Met vriendelijke groet,
   Remeha BV
   Team Customer Care
   Geantwoord op 20-7-2017 om 10:55

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info