• Hallo, sinds dec vorig jaar een nieuwe ketel Remeha calenta. Sinds 2 weken krijgen we iedere keer de storing HO 1.14 weet iemand waardoor dit komt? We krijgen dan geen warm water meer. Als ik hem weer reset doet hij t weer maar 2 x per dag is niet leuk meer.

    Gesteld op 10-11-2019 om 21:31 in forum Remeha Calenta 28C Misbruik melden
    • Storingen worden weergegeven met zgn. Error codes. Deze variëren van E:00 t/m E:40
      De verklaring voor elke code staat in de service handleiding weergegeven. (op deze site beschikbaar) Geantwoord op 3-8-2020 om 13:15

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info