• Sind een aantal weken krijg ik compleet random een E36 melding op mijn Calenta 40C ketel (die nog geen 5 jaar in gebruik is). Inmiddels is de ketel volledig gecheckt en de installateur heeft niks gevonden. Hij is nu dan ook begonnen op goed geluk dingen te gaan vervangen. Het eerste is de travo en ontstekingspen. Dit heeft niet geholpen. Nu las ik ergens dat het misschien aan de SU-01 print kan liggen. Ik kan deze zelf bestellen en redelijk makkelijk vervangen. Echter ik weet niet of hier instellingen op staan die van belang zijn? Verder de vraag of het uitmaakt wat voor een firmware erop staat. Ik heb er nu een met Firmware 1.5, dit kan ik op geen enkele site, die de SU-01 print verkopen, terugvinden. Hoe zit dit?

    Gesteld op 8-10-2019 om 15:52 in forum Remeha Calenta 28C Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info