• We hebben een Remeha 28C CV ketel + iSense thermostaat.
  Ik ben er vrij zeker van dat ik ooit vroeger de CV aanvoer
  tempertuur op de iSense kon instellen.
  (bij koud weer wat hoger en omgekeerd)
  Maar dat werkt niet meer, ik dan de aanvoertemperatuur
  alleen nog op de ketel zelf instellen.
  Wat ik op de iSense instel heeft geen invloed.
  Wat ik op de ketel instel lees ik beneden niet af en omgekeerd.
  Toch lijkt de communicatie ok, op de iSense zie ik b.v.
  wel de juiste waterdruk.
  Is er een instelling op de ketel die sommige iSense
  instellingen uitschakelt?

  Gesteld op 31-1-2019 om 16:50 in forum Remeha Calenta 28C Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info