• Ook wij hebben een Calenta28c met serienummer 0907206299358.
  Een teleurstellend product. Vele lekkages en nu al aan het 4e hydroblok toe.
  Ik zal er nog een nachtje over slapen maar denk dat deze ketel van de wand gaat en er nooit meer een Remeha voor terug komt.
  Dit omdat Remeha blijkbaar niet in staat is een ketel te bouwen met dergelijke onderdelen. Een reparatie mag, maar niet iedere 2 jaar een forse reparatie en waterschade.
  Heeft iemand dit probleem definitief kunnen oplossen???

  Gesteld op 9-7-2018 om 20:01 in forum Remeha Calenta 28C Misbruik melden
  • Dat is echt een maandagmorgen ketel, met zoveel lekkage’s! Wat heeft Remeha als antwoord op uw verhaal? Gelukkig hebben wij geen last van enige lekkage van onze Remeha Calenta C28 ketel, doet het prima tot nu toe. Geantwoord op 9-7-2018 om 21:11

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info