• Op onze calenta 28c geeft het display aan service A, betekent dit dat hij een nakijk beurt nodig heeft.?

  Gesteld op 4-1-2016 om 10:43 in forum Remeha Calenta 28C Misbruik melden
  • Dit betekent inderdaad dat de ketel een reguliere onderhoudsbeurt nodig heeft. Alle pakkingen, O-ringen en afdichtingen die daarbij worden losgemaakt, dienen vervangen te worden door nieuwe. Deze zitten in een service set A. Bij een "B" service hetzelfde als A plus dat de ontstekingselektrode wordt vervangen. Bij een "C" service hetzelfde als B plus dat de tapwater cartridge vervangen moet worden, Geantwoord op 1-8-2020 om 23:29

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Als aanvulling op mijn eerdere antwoord: Bij een "C" service wordt bovendien ook nog het rubberen terugslagklepje tussen de mengbocht en ventilator vervangen. Geantwoord op 3-8-2020 om 12:58

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info