• Ik wil graag de warm water functie gebruiken van mijn Remeha Calenta, zonder deze op druk te brengen voor de cv. Dit omdat een aantal radiatoren zijn losgekoppeld en ik nu toch geen cv nodig heb, wil ik ook liever niet alle afgekoppelde cv's gaan afdopppen..
    Kan de SWW worden gebruikt zonder druk op de CV?

    Gesteld op 19-7-2015 om 16:22 in forum Remeha Calenta 28C Misbruik melden
    • Goedemorgen, Het is helaas niet mogelijk om je cv-ketel voor SWW te gebruiken zonder druk in de installatie. De aanvoer- en retourleiding dienen met elkaar verbonden te zijn. Ik adviseer je even naar de installatie- servicehandleiding van deze ketel te kijken voor meer informatie. Mocht je nog vragen hebben dan kan je ons bereiken op telefoonnummer 055-5496900. Groet Marriët, Remeha Geantwoord op 21-7-2015 om 09:41

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info