• Omdat de ketel niet goed werkte heb ik hem uitgezet en wilde hem daarna weer aanzetten, wat nu dus niet meer lukt. Display is uit en ook de display van thermostaat is uit. Hoe krijg ik hem weer aan??

    Gesteld op 13-5-2015 om 22:26 in forum Remeha Calenta 28C Misbruik melden
    • Heb ik ook gehad, de monteur heeft tape over de aan/uit schakelaar geplakt. Het werkt. Naderhand zelf wat gerommeld met de schakelaar zodat die in blijft staan. Blijkbaar is de knop iets afwijkend van het inwendige gedeelte van de schakelaar. Geantwoord op 15-7-2015 om 10:53

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info