Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
1
Inhalt
1 Spielplan
6 Spielfi guren
29 Startkarten
130 Tickets, zusammengesetzt aus:
57 x Taxi
45 x Bus
23 x Underground
5 x Black- Ticket
3 Doppelzugtickets
5 Ticket-Tafeln für die Detektive
1 Fahrtentafel mit Papier für Mister X
1 Sichtschirm für Mister X
2 Ringe für die Bobbies
Spielidee
Mister X versucht seine Verfolger in
London abzuschütteln. Er fl üchtet mit
Taxi, Bus oder Underground. Nur den
cleversten Detektiven kann es gelingen,
ihn zu fassen.
Mister X versucht bis zum Ende des Spiels,
den Verfolgern zu entwischen und seinen
Aufenthaltsort zu verschleiern.
Die Detektive hingegen versuchen, die
Züge von Mister X richtig zu deuten und
ihn aufzuspüren.
Vorbereitung
für 3 bis 6 Spieler
(Die Vorbereitungen für
2 Spieler fi ndet ihr auf Seite 7.)
Die Spieler einigen sich
darauf, wer die Rolle von
Mister X übernimmt.
D
Die übrigen Spieler übernehmen die
Rolle der
Detektive. Legt die Tickets
als allgemeinen Vorrat bereit.
Autor:
Projekt Team III, Michael Schacht
Design:
Felix Harnickell, DE Ravensburger
Illustration:
Franz Vohwinkel, Torsten Wolber
Anleitung:
DE Ravensburger
Redaktion:
André Maack
Tipp: Für diesen Job sind gute
Nerven gefragt, darum sollte
diese Rolle ein erfahrener Spieler
übernehmen.
Aut
or:
Projekt Team III, Michael S
Design
:
Felix Harnickell, DE Raven
Ill
ustrat
ion
:
Franz Vohwinkel, Tors
Anleitung:
R
eda
kti
o
n:
André Maac
k
Hier geht es zur
Video-Spielanleitung:
+ + + DIE SPANNENDE JAGD NACH MISTER X QUER DURCH LONDON + + +
1Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Als mister x op een plek staat en de bus kamt lang met de detecties is mister x dan af Gesteld op 14-1-2018 om 19:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Volgens mij staan de spelregels van het kaartspel verkeerd beschreven. Bij 3-4 personen moet je de kaarten selecteren die 0 als eindcijfer hebben. De rest heb je niet nodig. Maar dan heb je niet genoeg kaarten om elke speler 8 handkaarten te geven. Welke kaarten gebruik je wel en welke niet? Gesteld op 16-7-2017 om 15:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Tip: lees de engelse handleiding. Daar staat het wel goed, nl. 'remove te following tickets'! i.p.v. 'heb je de volgende kaarten nodig'. Wel een beetje domme vertaler. Geantwoord op 23-7-2017 om 14:52

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Wij hebben ook de kleine reisversie van het spel. Is de blackticket alleen bedoeld om een beurt blind te kunnen reizen, of is mister x die beurt ook immuun? Ofwel, als een detective die beurt op de opgeschreven plek van mister x stond, is die dan af of mag die gewoon door? Gesteld op 29-4-2017 om 22:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waarom zijn er 4 Black tickets terwijl er in de spelregels staat dat je maar 1 mag gebruiken? Gesteld op 22-4-2017 om 14:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mag je naar een metro station reizen als er op die route een bus halte is met een pion er op??
  Gesteld op 4-12-2016 om 19:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als de zwarte ticket gebruikt wordt voor het pont, betekent dit dan ook -3 punten? Gesteld op 1-5-2016 om 17:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

 • het is mij niet duidelijk of je vanaf iedere plek naar de plek op het kaartje bus, taxi of underground staat als detective en als mister X. Gesteld op 22-4-2016 om 20:58

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe werkt het met het verplaatsen van de detectives Gesteld op 22-4-2016 om 20:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wij hebben het kleine spelletje Schotland Yard, de jacht op mister X. Ons is niet duidelijk of mister x met het black ticket naar een plaats mag gaan waar een detective op dat moment staat. Wanneer mister x boven water komt is de detective natuurlijk wel weg. Gesteld op 25-12-2015 om 17:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Nee, dat is verboden. Je mag alleen naar 'vrije' plekken reizen. Wel kun je op deze manier verbergen met wel vervoermiddel je gaat of waar je heen gaat. Ook kun je zo de boot gebruiken. Geantwoord op 18-1-2016 om 19:28

   Waardeer dit antwoord (9)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Ravensburger Scotland Yard bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Ravensburger Scotland Yard in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,62 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info