• Leeftijd instelling op weegschaal kan maar tot 30 jaar ook de lengte kan niet hoger ingesteld worden dan 1.70 m. Is hier een oplossing voor?

    Gesteld op 6-2-2015 om 11:22 in forum Quigg MD 16100 Misbruik melden
    • Je kun je leeftijd instelling wel verhogen en ook je lengte. Je druk het eerst aan en dan op set.
      Dan druk je 2 op set en met om hoog en laag pijltjes stel je leeftijd.je druk weet op set dan kan je via pijltjes lengte invoeren. Dan zie je kg druk je 3 xl op set dan zie nummer bevestiging voor jouw.Dan beweeg er potje kan instellen met pijltjes man of vrouwtje.dan druk je weer op set 4. En dan staat je op nummertje 1 automatisch ingesteld. Ik hoop dat ik je zo voldoende heb kunnen helpen.m.v.g. evelien Geantwoord op 8-2-2015 om 11:25

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info