• Kan ik ook alle gegevens wissen oftewel de weegschaal resetten?

    Gesteld op 11-1-2015 om 11:38 in forum Quigg MD 16100 Misbruik melden
    • IK denk het niet , heb ook een aangekocht in de Aldi , heel onlangs en dit toestel werkt helemaal niet ondanks de correcte instellingen , heb echt alles geprobeerd ,ik doe regiem en verzwaar voortdurend op die weegschaal en geen 100 gr - vb : weeg mij 's morgens en 's avonds weeg ik een paar kilo meer ondanks ik een tamelijk streng regiem volg , brol is het en mij zal het nooit meer overkomen dat ik dergelijke toestellen koop tussen de choco en de confituur Geantwoord op 26-2-2016 om 10:52

      Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info