Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/149
Pagina verder
OPERATING INSTRUCTIONS
ISTRUZIONI OPERATIVE MANUAL DE INSTRUCCIONES
NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU
MANUEL D'UTILISATION HANDLEIDING
MICROWAVE OVEN
MAGNETRONOVEN
FOUR À MICRO-ONDES
FORNO A MICROONDE
HORNO MICROONDAS
MIKROVLNNÁ TROUBA
MIKROVLNNÁ RÚRA
GS200S
Downloaded from www.vandenborre.be
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe gebruik ik de magnetron?wat is in vredesnaam de oven stand,staat niks over in de handleiding Gesteld op 2-5-2020 om 20:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het aluminium plaatje aan zijkant is stuk, is dat noodzakelijk om het te vervangen, of mag ik het verwijderen ? Gesteld op 10-10-2019 om 19:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Graag had ik een duidelijke handleiding gevonden bij een nieuw product zijnde deze magnetron. In de handleiding in het boekje zijn de tekens anders dan op het oventje. Waarom kan dat niet met dezelfde tekens., of is dit een verouderd boekje?? Gesteld op 5-2-2019 om 16:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • welke handelingen moet ik verrichten om bv 100 gram kibbeling op te warmen Gesteld op 16-3-2017 om 11:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Lijkt mij een zeer onvriendelijke site. Zo te zien komen er geen antwoorden. Hoop dat u inmiddels wel kibbeling hebt kunnen eten! Geantwoord op 14-7-2017 om 14:17

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Proline GS200S bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Proline GS200S in de taal/talen: English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,81 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info