Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/16
Pagina verder
GEBRUIKSAANWIJZING
PDX-1000
SERIE
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe moet ik een telefoonnummer in geheugen plaatsen Gesteld op 11-2-2019 om 10:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn telefoon staat op slot en weet niet hoe ik hem er af krijg Gesteld op 3-7-2018 om 14:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • telefoonnummer invoeren
  Gesteld op 27-5-2011 om 09:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb een handset pdx 1040.
   Onlangs zijn ,wegens stroompanne in ons huis,onze3 Profoon toestellen buiten werking gevallen.
   Na de 'spanningsuitval' en
   met de hulp van de bij geleverde gebruiksaanwijzing heb ik 'het installeren'als 'gebruiktips' toegepast.
   De batterijen uitgetest op hun spanning en zijn ok.
   Ook na het volledige instructieboekje gelezen en toegepast te hebben kan ik geen oplossing krijgen voor deze panne.
   Wat kan ik nog doen voor een oplossing?
   Mijn tel.nr. is 052.42 20 90.
   Dank op voorhand voor uw hulp!

   P.Cools
   Moleken,43
   9260Wichelen
   Geantwoord op 29-1-2014 om 16:00

   Waardeer dit antwoord (8)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Profoon pdx 1040 3 handsets bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Profoon pdx 1040 3 handsets in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,43 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info