• Geen naam weergave in display bij binnenkomend gesprek ( wel het nummer)wordt wel door gegeven door provider bij na vraag.
  hoe krijg ik de naam in display bij binnenkomend gesprek?

  Gesteld op 30-9-2016 om 15:45 in forum Profoon PDX-7930 Misbruik melden
  • Maar nummer gaan (ronde knop-vraagteken); het nummer verschijnt. Dan bij het zien van het nummer op OK drukken; toevoegen, en weer op OK drukken; naam,
   En weer op OK drukken.
   Dan de naam invoeren, en weer op OK drukken.
   Ik dacht dat je dan óók nog de beltoon kon kiezen, maar dat heb ik bij iedereen gelijk, dus gewoon nóg een keer OK. Geantwoord op 3-11-2016 om 14:32

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info