• de handleiding van de Profoon PDX-7930 is heel onduidelijk. Ik kan niets met de menustructuur. On-
    duidelijk display. Weet niet hoe ik alarm goed moet instellen. Heel lastig nummers op te slaan (ik blijf maar op o.k. drukken!) Problematisch. O ja op de voet van het toestel staat een luidsprekersymbool maar die doet niks als je er op drukt!

    Gesteld op 7-3-2016 om 19:46 in forum Profoon PDX-7930 Misbruik melden
    • Ik vind het ook heel erg onduidelijk, ik heb alleen bellen en gebeld worden ingeschakeld en de voice mail, ik kwam er ook echt niet uit, met het instellen van het alarm bleef hij maar bellen. vindt het wel best zo, zou deze telefoon nooit meer nemen. Geantwoord op 10-3-2016 om 12:06

      Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info