• a. Hoe kan ik de namen en telefoonnummers die ik heb ingebracht in handset 1 kopiëren naar handset 2 en handset 3???
    b. Wanneer ik gebeld wordt zie ik alleen het telefoonnummer op het display!! Maar ik zou zo graag de naam van de beller zien op het display!!Want om 50 nummers uit het hoofd te leren is niet handig!!Er zijn leukere dingen te doen. Hoe krijg ik dit voor elkaar??? Mijn vorige toestel gaf beide. Wel zo handig!!

    Gesteld op 4-5-2015 om 19:36 in forum Profoon PDX-7930 Misbruik melden
    • heb je hier nog steeds geen antwoord op gekregen, dan dan kan ik ook wel lang wachten voordat ik antwoord krijg. heb jij eventueel bij een ander iemand voor oplossing gezocht. Geantwoord op 2-7-2015 om 21:28

      Waardeer dit antwoord (9) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info