Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/31
Pagina verder
Gebruiksaanwijzing
PDX-2500
Series
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb de Profoon 1815, de beller hoort mij niet, ik hoor de beller wel. Dit is niet met 1 persoon maar met iedereen. Ik ben net verhuisd en hoopte dat het probleem in het nieuwe huis opgelost zou zijn maar niet, hetzelfde probleem dat ik had in mijn oude woning duurt voort. Ik heb Ziggo. Aub mij helpen wat te doen. Gesteld op 25-12-2012 om 00:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • mijn telefoon profoon pdx2500 als hij in de oplader zit dan piept hij regelmatig
  wat kan ik daar aan doen dat hij dat niet meer doet
  b v d

  franca van de louw Gesteld op 14-8-2011 om 12:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik zou graag het antwoord op deze vraag willen lezen : mijn telefoon profoon pdx2500 als hij in de oplader zit dan piept hij regelmatig wat kan ik daar aan doen dat hij dat niet meer doet b v d franca van de louw

   Geantwoord op 7-7-2013 om 08:14

   Waardeer dit antwoord (12)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Profoon PDX 2500 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Profoon PDX 2500 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,87 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info