• Hello,

  We have available the following, with low minimum order requirements - if you or anyone you know is in need:

  -3ply Disposable Masks
  -KN95 masks and N95 masks with FDA, CE certificate
  -Gloves
  -Disposable Gowns
  -Sanitizing Wipes
  -Hand Sanitizer
  -Face Shields
  -Oral and No Touch Thermometers
  -Swabs

  Details:

  We are based in the US

  All products are in the US.

  We are shipping out every day.

  Please reply back to getmedsupplies@gmail.com with the product you need , the quantity needed, and the best contact phone number to call you


  Thank you

  Aaron Denton
  PPE Product Specialist

  Gesteld op 16-4-2020 om 09:40 in forum Kantoor Printer Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info