• Bij dit apparaat zit wel een gebruiksaanwijzing, maar ik zie geen receptenboekje: hoeveel meel gebruik ik, hoeveel water? Voor een brood van 800 gram wordt gewoonlijk 500 gram meel, bloem of een combinatie daarvan gebruikt, dan zou ik nu dus zo'n 470 gram moeten gebruiken, klopt dat? En als je rozijnenbrood wil bakken, hoeveel rozijnen voeg je dan toe? Beetje lastig...ook op internet is weinig te vinden.

    Gesteld op 4-10-2020 om 20:34 in forum Princess 152007 Homemade Deluxe Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info