Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/28
Pagina verder
10
41. MP3/BT Command
STOP: Druk kortstondig om afspelen te stoppen. Druk twee seconden voor opname starten en druk nogmaals twee
seconden om opname te stoppen.
PREV / NEXT: Draai aan “Program” draaiknop.
PLAY: Druk op de “Program” draaiknop.
REP: Herhalen van één of alle muzieknummers.
Programma keuze
U kunt het gewenste MP3 selecteren door aan “Program” draaiknop te draaien. In het display knippert het huidige
effect-nummer. Om geselecteerde effect opnieuw op te roepen, druk op de knop en het knipper zal stoppen.
42. MP3 EQ
De twee-band equalizer stelt de hoge en lage frequentiebereik in van MP3/BT-speler.
43. Phantom +48V
Deze drukschakelaar schakelt de fantoomvoeding aan en uit. Als de schakelaar wordt ingedrukt levert het mengpaneel
+48V fantoomvoeding aan op alle kanalen die XLR ingangen hebben. Zet deze schakelaar aan bij het gebruik van één
of meerdere fantoom gevoede condensatormicrofoons.
44. VU Meter
Dit display geeft het uitgaande signaal weer.
Opmerking: De "0" segment komt overeen met de nominale uitgangsniveau. De rode piek-indicator zal oplichten
wanneer de uitgangsignaal het clipping niveau heeft bereikt.
45. Aux Regelaar
Instellen van het signaalniveau Aux uitgang connectoren.
46. Main Mix Fader
Instellen van het uitgang signaalniveau “Main Mix”.
47. BT-Functie
Verbinding tot stand brengen met mobiele telefoon of tablet.
Verbinden: Druk op “CONTACT SWITCH”- toets voor twee seconden, de LED indicator zal oplichten. Gebruik uw
mobiele telefoon of tablet en kies de BT-verbinding “MIXER-01”.
48. PFL indicator
Bij uitgangssignaal op hoofdtelefoonaansluiting zal de PFL LED indicator gaan oplichten.
49. Hoofdtelefoon Regelaar
Gebruik deze regelaar om het uitgangsniveau van de hoofdtelefoon en Room aan te passen.
50. Hoofdtelefoon
6.3mm uitgang connector voor het aansluiten van hoofdtelefoon.
10

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Power Dynamics 172.630 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Power Dynamics 172.630 in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Espanol, Polski als bijlage per email.

De handleiding is 1,47 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info