Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/188
Pagina verder
Manuel de fonctionnement
SYSTEME DE NAVIGATION AV
AVIC-F910BT
AVIC-F710BT
AVIC-F9110BT
Assurez-vous de lire Informations importantes pour
lutilisateur en premier! Informations importantes pour
lutilisateur comprend des informations importantes
que vous devez bien comprendre avant dutiliser ce
système de navigation.
Français
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Na vele pogingen te hebben geprobeerd moet ik toch kennis bij anderen inwilligen.
  In mijn Skoda Fabia zit een Pioneer AVIC-F9110BT radio-navigatiesysteem en alleen de voorluidsprekers werken. Er zitten standaard achterluidsprekers gemonteerd maar wat ik ook probeer er komt geen geluid.
  Ik heb gezocht naar een aansluitschema maar niets gevonden.
  Wie zou mij kunnen helpen met het in werking stellen van de achterluidsprekers?
  Een tweede vraag is welke typen achteruitkijkcamera's er op het systeem kunnen worden aangesloten?
  De camera ND-BC2 is niet meer leverbaar.
  Hartelijk dank bij voorbaat voor uw hulp. Gesteld op 6-11-2018 om 10:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er zijn voor deze navigatie geen nieuwe kaarten beschikbaar,
  Is er iemand die daar een oplossing voor heeft? Gesteld op 30-6-2017 om 11:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn Pioneer bt9110 bt start niet meer op.
  Af en toe speelt hij een cd geheel of gedeeltelijk af.
  Geen navigatie, geen radio, geen afspelen via USB, geen telefoon.
  Wat te doen????

  Gesteld op 18-6-2015 om 00:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Pioneer avic f9110bt bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Pioneer avic f9110bt in de taal/talen: Français als bijlage per email.

De handleiding is 31,57 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info