Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/80
Pagina verder
VSX-D510
Mode d’emploi
Istruzioni per l’uso
Manual de instrucciones
RECEPTEUR AUDIOVISUEL A
VOIES MULTIPLES
SINTOAMPLIFICATORE
AUDIO/VIDEO MULTICANALE
RECEPTOR MULTICANAL
DE AUDIO/VÍDEO
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Heb de tv op de radio aangesloten .daar krijg ik geen sterio signaal en stereo geluid .welke knop moet ik indrukken voor het stereo geluid te horen?  Gesteld op 13-5-2018 om 13:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Tv aangesloten op radio,er is geen sterio op frontscherm te zien.welke knop moet ik indrukken voor het sterio geluid via de boxen te horen?
  Gesteld op 13-5-2018 om 13:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wat voor type afstandsbediening hoort bij de pioneer VSX-D510? Gesteld op 20-12-2017 om 18:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • heb nieuwe tv samsung smart tv 5 serie, maar kan nu mijn versterker niet aansluiten vermits toch een optische kabel te hebben gebruikt, en aangesloten op tv out en versterker in
  weet iemand hoe je dit kan verhelpen Gesteld op 17-1-2015 om 16:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo ik heb dit type pioneer vsx-d510 versterker/radio van de ééne op de andere dag krijg ik er geen geluid meer uit vandaan! We hebben hier een kleine jongen rondlopen die misschien op een knopje heeft gedrukt. Heb zelf al geprobeerd maar, ik kom er niet uit! Gesteld op 2-3-2013 om 10:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Pioneer VSX-D510 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Pioneer VSX-D510 in de taal/talen: Espanõl, Français, Italiano als bijlage per email.

De handleiding is 1,96 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info