Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/40
Pagina verder
Bedieningshandleiding
CD RDS-ONTVANGER
DEH-6400BT
Nederlands
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • De lijst met telefoons is vol op de radio. Hoe krijg ik de oude telefoons eruit en een nieuwe erin

  Gesteld op 1-10-2019 om 15:31

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • het licht van de radio speelt disco hoe kan ik die op normaal licht zetten Gesteld op 2-2-2019 om 11:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Pioneer heeft wissel geluid bij volgend nummer, hoe is dit uit te zetten? Gesteld op 21-10-2018 om 15:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • IS HET MOGENLIJK EEN GEBRUIKSHANDLEIDING OP GESTUURD TE ONTVANGEN Gesteld op 18-7-2018 om 20:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik moet mijn bluetooth resetten maar weet niet hoe dat moet en kan het niet vinden Gesteld op 10-6-2018 om 10:18

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Bij het koppelen van mijn telefoon via bleuthoot zegt mijn Pioneer auto radio dat het geheugen vol is Gesteld op 10-5-2018 om 16:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Van het een op het andere moment heb ik heel slechte radio-ontvangst. Weet iemand raad.
  De antenne zit nog wel achterin de radio. Gesteld op 10-2-2014 om 13:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Sinds een maand heb ik de deh6400bt en ook is de ontvangst slecht. Veel geruis en weg vallen. Tevens vind ik dat de PI zoek functie erg laat of helemaal niet reageerde. Antenne zit in de voorruit geïntegreerd. Heb je al antwoordt gehad kan geen reacties vinden.
   Gr. R.v.d.Berg
   Geantwoord op 28-5-2014 om 00:48

   Waardeer dit antwoord (15)Misbruik melden
 • als ik mijn radiozenders opsla en het contact uitdoe en terug aan zijn al mijn vaste zenders weg, hoe komt dat ? is er mss geen geheugen in deze radio ? Gesteld op 4-2-2014 om 08:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Pioneer DEH-6400BT bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Pioneer DEH-6400BT in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info