Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/96
Pagina verder
Owners Manual
Mode demploi
Manuale distruzioni
Manual de instrucciones
Bedienungsanleitung
Handleiding
Руководство пользователя
CD RDS RECEIVER
AUTORADIO CD RDS
SINTOLETTORE CD RDS
REPRODUCTOR DE CD CON RECEPTOR RDS
CD RDS-EMPFÄNGER
CD RDS-ONTVANGER
CD RDS ПРИЕМНИК
DEH-150MP
DEH-150MPG
English NederlandsDeutschEspañolItalianoFrançais Русский
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Krijg mijn radio niet geïnstalleerd moet hem iedere keer als ik auto start opnieuw instaleren Gesteld op 5-2-2019 om 15:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe zet ik mijn fadio aanwaai zit het knopje van mijn Pioneer radio om a@n te zetten Gesteld op 2-2-2019 om 11:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een Pioneer DEH - 150MP in mijn wagen, Als ik de radio aanzet wordt de gekozen zender niet met naam op het scherm weergegeven. Is dit niet mogelijk of doe ik iets verkeerd? De klok verschijnt telkens weer en die moet ik eigenlijk niet hebben (zien). Gesteld op 16-12-2017 om 22:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wij hebben de Pioneer DEH-150MP in de auto, nou komt er alleen maar geluid uit 2 boxen, dat terwijl deze wel werken... wat kan ik hier aan doen? Gesteld op 27-7-2017 om 11:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb net een DEH-150MP. Ik begrijp niet hoe ik hem uit moet zetten, het display blijft allerlei eigen reclame geven. Het geluid is wel uit na drukken op SRC. Of is dat stand-by verbruik zó laag (hoe laag?) dat het niets hindert? Gesteld op 14-8-2013 om 15:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Pioneer DEH-150MP bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Pioneer DEH-150MP in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 3,44 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info