Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/260
Pagina verder
Bedieningshandleiding
AV NAVIGATIESYSTEEM
AVIC-F77DAB
AVIC-F70DAB
AVIC-F970DAB
AVIC-F970BT
AVIC-F9770DAB
AVIC-F9770BT
Lees altijd eerst de Belangrijke informatie voor de
gebruiker!
Het gedeelte Belangrijke informatie voor de
gebruiker bevat belangrijke informatie die u moet
weten en begrijpen voordat u het product gebruikt.
Nederlands
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn gps toont alleen amerika als land en is onmogelijk om belgie als land in te tikken. Gesteld op 24-7-2020 om 12:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Camera geeft iedere keer aan Vidio kan om gedraad zijn wat kan ik daar aan doen Gesteld op 18-7-2020 om 21:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wie weet hoe ik mijnPioneer AVIC -F970 BT navigatie kan updaten?
  Bij voorbaat dank, Gesteld op 10-7-2019 om 13:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn AVIC-F970BT onthoudt de camera instelling niet. Als ik hem aanzet, dan werkt de camera.
  Als ik hem daarna in zijn achteruit zet, heb ik geen beeld meer. Als ik dan naar camera instellingen ga, staat de camera weer op "uit". Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
  Alvast bedankt. Gesteld op 9-3-2018 om 20:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Onlangs heb ik dit systeem aangeschaft in de combinatie met een achteruitrijcamera. Alles werkte in het begin prima maar in eens krijg ik als ik de versnelling in de achteruit zet geen beeld meer van de camera maar de tekst op het scherm "Voorzichtig, de video weergave kan omgedraaid zijn". Heeft iemand deze ervaring ook en hoe krijg ik het beeld van de camera weer goed. Gesteld op 4-7-2016 om 10:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Geachte heer/mevrouw

  Ik heb in mijn auto een pioneer radio laten inbouwen nu vraagt de radio om een wachtwoord die ik niet heb gekregen van de garage kunnen jullie zeggen wat ik moet doen?
  Gesteld op 23-4-2016 om 19:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • nieuwe navigatie start niet op althans allen de gebruikerovereenkomst staat in beeld verder doet deze niets kan overal drukken maar reageert niet wat kan ik doen ?? Gesteld op 11-4-2016 om 21:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Pioneer AVIC-F970BT bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Pioneer AVIC-F970BT in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 12 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info