• Ik wil een firmware update uitvoeren, ik heb de nieuwe firmware op een SD kaartje van 1GB staan, als ik dit kaartje echter in het toestel steek krijg ik de melding SD kaart niet geschikt voor dit toestel. Iemand enig idee?

  Gesteld op 18-11-2017 om 21:50 in forum Pioneer AVIC-F920BT Misbruik melden
  • Ik heb gemerkt dat deze radio een USB stick met mp3's alleen kan lezen als die geformatteerd is met FAT32 , en dus niet met ext.FAT of NTFS.
   Mogelijk geldt voor het lezen van een SD kaartje hetzelfde!
   Suc6! Geantwoord op 18-11-2017 om 22:17

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info