• Hallo wie kan bij helpen aan een nederlandse bedieningshandleiding voor een Pioneer AVIC-F920BT.

    Gesteld op 24-11-2011 om 16:41 in forum Pioneer AVIC-F920BT Misbruik melden
    • bij de aanschaf van mijn andere auto heeft men op mijn verzoek een PIONEER navigatie systeem erin gemonteerd dat was de AVIC-F20BT avic-f920bt avis-f9210bt en de avic-f9220bt maar geen handleiding daarbij gekregen later echter kreeg ik een afdruk van de printer zwart wit echter tot bladzijde 55 en in het drukwerk stond dat het was tot 220 bladzijde ik heb een paar maal zelf geprobeerd de handleiding op mijn compouter te krijgen echter de laatste maal was mijn inkt op en daarna stopte mijn printer halverwegen en daar ik ook niet een van de ik ook niet de jongste meer ben valt het mij wel moeilijk om er zo mee om te gaan mijn leeftijd is nu 87 ik had toch wel graag een te lezen boekwerk om alles na te kijken dank u. Geantwoord op 3-12-2011 om 19:18

      Waardeer dit antwoord (6) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info