• Pioneer blijft hangen op camera beeld na aansluiten achteruitrijcamera met de melding voorzichtig camera beeld kan omgedraaid zijn , gereset , stroom eraf , accu pool los gehad , maar hij blijft hangen , wat nu?

  Gesteld op 28-1-2017 om 13:53 in forum Pioneer AVIC-F88DAB Misbruik melden
  • Ik heb hetzelfde voor.
   Alles uitgetrokken en gereset.
   Als ik mijn auto in achteruit zet doet men camera het wel. Maar ik kan niks meer bedienen op men scherm.
   Graag hulp hiervoor van wat te doen Geantwoord op 30-9-2018 om 18:04

   Waardeer dit antwoord (18) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info