• ik heb al verschillende keren geprobeerd om studio 11 op mijn pc te installeren, dit gaat goed, maar het pictogram, op het bureaublad wordt niet geïnstalleerd,
  wie helpt mij

  Gesteld op 21-8-2018 om 13:12 in forum Pinnacle Studio 11 Misbruik melden

  • Begrijp ik dat je de snelkoppeling “Studio” niet ziet.
   Deze snelkoppeling is als volgt op het bureaublad te plaatsen:

   Ga met de “windowsverkenner” naar:
   C:\Program Files\Pinnacle\Studio 11\programs

   In dit laatste bestand (programs) zoek je studio.exe op
   Dit staat als icoon studio met type: Toepassing
   Hier ga je op het icoontje staan en klik met de rechtermuis
   Klik hierna in het schermpje op: Kopiëren naar > Bureaublad (snelkoppeling maken)

   Als alles goed is gegaan staat het nu op het bureaublad.
   Succes
   Koop
   Geantwoord op 30-8-2018 om 13:06

   Waardeer dit antwoord (1) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info