• Ik werk al vele jaren met tevredenheid met Pinnaclestudio11 plus. Nu had ik een groot project bijna klaar en alles is ineens verdwenen. Dit is een groot probleem. Hulp gevraagd maar niemand kan het terug vinden. Is er een mogelijkheid om het weer terug te krijgen want dat is heel belangrijk voor mij.
  j.vonknoordegraaf@hetnet.nl

  Gesteld op 26-12-2017 om 20:48 in forum Pinnacle Studio 11 Misbruik melden
  • Hallo Jan,
   Niets is erger dan dat na veel werk alles verdwenen is.
   Ik ga er van uit dat de volgende situaties zich niet hebben voorgedaan tussen het moment dat het project er nog was en dat het verdwenen blijkt te zijn.
   Geen wijziging van Windows bv van 7 naar 10.
   Bij gebruik van meerdere partities op de hard disk geen ontbrekende partitie.
   Bij gebruik van meerdere Hard disks geen ontbrekende Hard disk.
   Geen backup met andere naam gemaakt

   Indien Studio zijn projecten zelf wegzet staan ze in:
   Mijn documenten / Pinnacle Studio / My Projects Ik begrijp dat hij daar niet meer aanwezig is.
   Er is een mogelijkheid dat er per abuis een verkeerde naam is gegeven dus let op of er projecten staan met een andere naam maar met een tijd en volume die mogelijk de gezochte is.

   Het is mogelijk dat het project op een andere plaats is terecht gekomen (niet erg aanneemelijk).
   Controleer onder windows 7
   L.muis op windowsbol L.onder typ in programma’s en bestanden zoeken *.STX geef enter
   Of
   Onder windows 8/8.1/10
   Rechter muis op vierkantjes L.onder klik op zoeken en vul in *.STX enter
   Het vinden hiervan wil niet zeggen dat de eventuele gevonden file nog bruikbaar is.
   Ik hoor wel of er iets is gevonden
   Met groet
   Koop
   Geantwoord op 27-12-2017 om 16:06

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info