• Bij muziek toevoegen via cd kan studio 11 de cd speler niet vinden. Hoe los ik dat op?

  Gesteld op 21-8-2017 om 09:44 in forum Pinnacle Studio 11 Misbruik melden
  • Kies Gereedschapskist
   Kies voor CD-muziek toevoegen
   Plaats de CD in het aangeven station
   In het schermpje staat meestal de CD-titel op *.*
   Kies het gewenste spoor (1 ... enz) Weet dus welk spoor(=muziek-nummer) je wilt gebruiken.
   Kies voor aan film toevoegen.
   Je kan hier al bepalen of je het geluid van het gekozen spoor van de CD wilt inkorten enz.

   Succes gewenst
   Koop Geantwoord op 21-8-2017 om 16:34

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Dat werkte dus niet, omdat in het schermpje het verkeerde letter werd aangegeven, namelijk f: in plaats van e: Ik heb later de oplossing gevonden door bij de instellingen de f: te vervangen door de letter e: en toen werd de cd speler wel herkend. In ieder geval dank voor je antwoord. Geantwoord op 22-8-2017 om 08:22

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info