Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/471
Pagina verder
series S5000
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Graag de handleiding voor scheerapparaat series 5000 Gesteld op 20-5-2020 om 15:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe laad ik mijn scheerapparaat op? Philips serie 5000 Gesteld op 28-3-2020 om 15:43

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb onder aan mijn scheerapparaat een langwerpig oranje lampje die regelmatig brandt; wat betekent dat? Gesteld op 6-12-2019 om 09:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wil niet meer scheren deed het goed tot het einde de scheerkoppen zijn schoon Gesteld op 7-5-2019 om 01:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe maak ik mijn 5000 philips scheerapparaat schoon Gesteld op 25-2-2019 om 09:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe lang duurt het opladen? als het lampje rood flikkert? Gesteld op 12-2-2019 om 21:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waarom kan ik geen Netflix app op de tv krijgen? Waarom moet ik het kijken via de computer .is er geen software die de blokkade er af kan halen. Mvrgr tjitske van gelder Gesteld op 17-11-2018 om 19:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • net een scheer apparaat aan gekocht twee dagen terug 24u opgeladen maar draait amper 5 seconde Gesteld op 16-11-2018 om 14:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • dag,
  krijg het slotje van het scheerapparaat niet ontgrendeld; heb je een suggestie??
  met dank! Gesteld op 19-10-2018 om 23:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe monteer ik de blauwe schijfjes op de scheerkoppen Gesteld op 22-7-2018 om 13:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Had het apparaat schoongemaakt maar kan hem niet meer in elkaar krijgen Gesteld op 27-6-2018 om 10:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik zien wanneer het apparaat vol zit voor gebruik Gesteld op 18-6-2018 om 16:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • als ik mijn apparaat wil aanzetten verschijnt er een slotje en sart het apparaat niet.
  Hoe kan ik dit verhelpen? Gesteld op 19-4-2018 om 10:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • krijg ook het slotje niet ontgrendeld en kan in de handleiding er niet over vinden Gesteld op 6-4-2018 om 22:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn toestel is niet te gebruiken omdat het slotje alleen zichtbaar is? Hoe te ontgrendelen? Gesteld op 24-3-2018 om 14:16

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar kan ik de gebruiksaanwijzing vinden in het Nederlands van de fast shave serie 5000 Gesteld op 25-12-2017 om 15:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips series S5000 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips series S5000 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 41,44 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info