Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Inleiding
Cool Skin is een nieuw scheersysteem van Philishave. Het
scheerapparaat heeft een speciaal compartiment voor
cartridges met Nivea for Men hydraterende scheeremulsie.
Deze wordt tijdens het scheren op de huid aangebracht. De
Nivea for Men scheeremulsie bereidt de huid en de baard
voor, waardoor het apparaat optimaal over uw gezicht glijdt
en een perfect contact maakt. Na een onverwacht gladde
scheerbeurt voelt uw huid zacht en fris aan. Na het scheren
kunt u het scheerapparaat eenvoudig onder de hete kraan
afspoelen.
Belangrijk
Gun uw huid minimaal twee weken om aan het
Philishave scheersysteem te wennen.
Druk het apparaat niet te hard tegen de huid!
U kunt met dit scheersysteem zowel een droge als een
natte huid scheren.
De Nivea for Men scheeremulsie heeft een direct
hydraterende werking. Na het scheren kunt u uw huid
afspoelen en afdrogen.
Als u de shaver langer dan een week niet gaat
gebruiken, verwijder dan de cartridge en maak het
apparaat schoon.
Om het apparaat optimaal te laten functioneren is
het noodzakelijk de aanwijzingen in het hoofdstuk-
je ‘Schoonmaken en onderhoud’ op te volgen.
Het scheerapparaat opladen
Het apparaat kan worden aangesloten op
stopcontacten met een netspanning tussen 100 en
240 Volt.
Plaats het apparaat in de laadstandaard. Steek de
stekker in het stopcontact. Het lampje bij de aan/uit-
schakelaar gaat nu branden.
Het duurt ca. 1 uur voor het apparaat volledig is
opgeladen. Wanneer het apparaat voor de eerste keer
gebruikt wordt, of wanneer het geruime tijd niet
gebruikt is, moet het apparaat 4 uur opgeladen worden.
Wanneer het apparaat geheel is opgeladen, gaat het
lampje groen knipperen. @...#
Wanneer het lampje rood knippert, is het nodig dat
het scheerapparaat weer wordt opgeladen. Een
volledig opgeladen scheerapparaat geeft een totale
scheertijd van ca. 55 minuten.
Over de ingebouwde batterijen
Het scheerapparaat heeft ingebouwde, oplaadbare
batterijen. De batterijen gaan het langst mee, als u het
apparaat oplaadt en bewaart bij een temperatuur
tussen +5°C en +35°C.
De cartridges plaatsen
De cartridges met Nivea for Men hydraterende
scheeremulsie zijn verkrijgbaar in een doosje met vijf
cartridges en één bijbehorend kunststof opzetstukje. Bewaar
dit opzetstukje goed: het dient te worden gebruikt voor alle
5 cartridges!
Gebruik uitsluitend Philishave Nivea for Men
Cool Skin (HQ 150) cartridges.
De eerste keer
Neem één cartridge uit zijn doosje. Haal het
opzetstukje (bijgeleverd in hetzelfde doosje) uit de
verpakking en druk het in de cartridge tot het
vastklikt.
Schuif het deksel van het apparaat.
Schuif de cartridge met opzetstukje in het apparaat.
Plaats het deksel en druk het dicht tot het vast blijft
zitten.
Een gebruikte cartridge vervangen
Schuif het deksel van het apparaat af.
Verwijder de lege cartridge en trek het opzetstukje
eruit.
Let op: gooi het opzetstukje niet weg!
Druk het opzetstukje in een nieuwe cartridge. Het
opzetstukje zit goed als het vastklikt.
Schuif de nieuwe cartridge met het opzetstukje in het
apparaat. Sluit het deksel.
Over de cartridge
De Nivea for Men scheeremulsie in de cartridge blijft
goed bij een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C.
Scheren
Zet het scheerapparaat aan, met de aan/uit-knop.
@...#
Druk met één van beide knoppen de vloeistof naar
buiten. Wanneer er voldoende Nivea for Men
scheeremulsie is opgepompt, beweeg dan de
scheerhoofden vlot over de huid. Maak zowel rechte
als draaiende bewegingen.
Bakkebaard en snor bijwerken
De tondeuse
Het scheerapparaat heeft een losse tondeuse om
bakkebaarden en snor bij te werken.
De tondeuse plaatsen
Schakel het apparaat uit.
Reinig het apparaat eerst en plaats dan de tondeuse.
Druk op de vergrendelknop en trek de scheerunit
van het apparaat.
Plaats de tondeuse.
De tondeuse verwijderen
Druk op de vergrendelknop en verwijder de tondeuse.
1
2
3
4222 000 00000
Opening voor scheeremulsie
Cool Skin scheerhoofd
Pompknop
Deksel voor cartridge
Vergrendelknop
Lampje
Aan/uit schakelaar
HQ 5660
Philishave
Cool Skin
(NiMH)
Gebuiksaanwijzing
NEDERLANDS
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips hq 5660 cool skin bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips hq 5660 cool skin in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,21 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info