Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
4222.200.0267.3
www.philips.com
u


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt proteren
van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op 
.
Maak uw kofemomenten echt speciaal met SENSEO
®
. Dit unieke systeem
combineert de gebruiksvriendelijke Philips SENSEO
®
kofemachine met de speciaal
ontwikkelde Douwe Egberts SENSEO
®
coffee pads, voor kofe met een volle, ronde
kofesmaak en een heerlijk schuimlaagje.
De Douwe Egberts-kofe in de handige SENSEO
®
coffee pads en het unieke
SENSEO
®
zetsysteem van Philips zijn perfect op elkaar afgestemd voor de beste
smaak en het beste aroma.
Om zeker te zijn van een volle, ronde kofesmaak, dient u aan het volgende te
denken:

Gebruik elke dag vers water.

Gebruik de SENSEO
®
coffee pads die speciaal door Douwe Egberts voor uw
SENSEO
®
kofemachine zijn ontwikkeld om die volle, ronde smaak te krijgen.
De Douwe Egberts SENSEO
®
coffee pads blijven langer vers als u deze in een
hermetisch afsluitbaar opbergblik bewaart.

Reinig en ontkalk uw kofemachine regelmatig (zie hoofdstukken ‘Schoonmaken’ en
‘Ontkalken’). Verwijder na gebruik de gebruikte coffee pad(s). Als u de machine enige
tijd niet hebt gebruikt, moet u de machine doorspoelen voordat u deze weer gaat
gebruiken (zie ‘De machine doorspoelen’ in hoofdstuk ‘Schoonmaken’).
Deze machine is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en niet voor professioneel
gebruik.

1-kops knop
Aan/uitknop met lampje
2-kops knop
Hendel voor dekselontgrendeling
Deksel
Afdichtring
Waterverdeelschijf
1-kops padhouder q
2-kops padhouder qq
Kofecollector
Decoratieve afdekkap van tuit
Afdekkap van kofetuit
Kofetuit
Plateau
Lekbak
Hoogte-instelhaken van lekbak
Hoogte-instelsleuven voor lekbak
Indicatielijnen voor het instellen van de lekbak
Waterreservoir
Handgreep van waterreservoir
Antispatrand

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de machine gaat gebruiken.
Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- Dompel de machine nooit in water of een andere vloeistof.

- Controleer of het voltage aangegeven op de onderkant van de machine
overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u de machine aansluit.
- Deze machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of
die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe de machine
dient te worden gebruikt.
- Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met de machine gaan
spelen.
- Gebruik de machine niet indien de stekker, het netsnoer of de machine zelf
beschadigd is.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips,
een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare
kwalicaties om gevaar te voorkomen.

- Breng de machine altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor
onderzoek of reparatie. Probeer niet zelf de machine te repareren, omdat uw
garantie hierdoor komt te vervallen.
- Gebruik nooit gewone gemalen kofe of gescheurde pads in de SENSEO
®
machine, aangezien hierdoor de machine verstopt raakt.
- De machine mag niet worden gebruikt in combinatie met een transformator,
aangezien dit tot onveilige situaties kan leiden.
- Plaats de machine op een vlakke en stabiele ondergrond.
- Laat de machine nooit zonder toezicht werken.
- Gebruik de machine niet op een hoogte boven 2200 meter NAP.
- De machine werkt niet bij temperaturen onder 10°C.
- Spoel voor het eerste gebruik de kofemachine door met vers water (zie
hoofdstuk ‘De machine klaarmaken voor gebruik’). Dit is belangrijk, want hierdoor
vult de boiler zich en pas dan is de machine klaar voor gebruik.
- Gebruik de SENSEO
®
machine niet in combinatie met waterontharders
gebaseerd op uitwisseling met natrium.
- Philips raadt u sterk aan deze SENSEO
®
machine iedere 3 maanden te
ontkalken. Als de machine niet op tijd en volgens de instructies in hoofdstuk
‘Ontkalken’ wordt ontkalkt, kan dit leiden tot technische mankementen.
- Onderbreek het ontkalkingsproces nooit.
- Gebruik nooit een ontkalker op basis van een anorganisch zuur, zoals zwavelzuur,
zoutzuur, sulfaminezuur en azijnzuur (bijv. azijn). Deze ontkalkers kunnen uw
SENSEO
®
kofemachine beschadigen.
Leg uw SENSEO
®
machine nooit op zijn kant. Houd de machine altijd rechtop,
ook tijdens het transport.

Deze machine voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische
velden (EMV). Mits de machine op de juiste wijze en volgens de instructies in
deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu
beschikbare wetenschappelijke bewijs.

U kunt geen kofe zetten als u de SENSEO
®
kofemachine niet eerst met water
hebt doorgespoeld!
Tijdens het doorspoelen wordt de boiler met water gevuld. Daarna is de
kofemachine klaar voor gebruik.
Het doorspoelen van de machine gaat als volgt:
1 Kantel het waterreservoir naar buiten en til het uit de machine (g. 2).
2 Vul het waterreservoir tot aan de MAXaanduiding met koud water. (g. 3)
3 Als u het waterreservoir terug in de machine wilt plaatsen, kantel het dan
enigszins en plaats eerst de onderkant van het waterreservoir (1). Druk
vervolgens het bovenste gedeelte van het waterreservoir op zijn plaats (2).
4 Beweeg de hendel van het deksel omhoog en open het deksel (g. 4).
5 Plaats de 1-kops padhouder q of 2-kops padhouder qq zonder pad(s) in de
machine. (g. 5)
6 Sluit het deksel en vergrendel de hendel (g. 6).
Opmerking: Duw de hendel helemaal naar beneden (‘klik’) om ervoor te zorgen dat
deze goed is vergrendeld. U kunt de machine niet doorspoelen als het deksel niet goed is
gesloten.
7 Steek de stekker in een geaard stopcontact.
8 Zet een kom (met een inhoud van minstens 1500 ml) onder de kofetuit om
het water op te vangen. (g. 7)
Opmerking: Zorg ervoor dat de kom stabiel op de lekbak of de voet van de machine
staat om te voorkomen dat de kom gaat wiebelen of omvalt tijdens het doorspoelen. U
kunt ook een vierkante of rechthoekige bak gebruiken.
9 Druk op de aan/uitknop 3 (1) en druk vervolgens de 1-kops knop q en de
2-kops knop qq tegelijkertijd kort in (2). (g. 8)
, De boiler vult zich met water uit het waterreservoir. Dit kan enige tijd duren
(ongeveer 90 tot 150 seconden). Het doorspoelen maakt meer geluid dan
gewoon kofezetten.
Opmerking: Maak de kofetuit, de afdekkap van de kofetuit, de kofecollector, de
padhouders en het waterreservoir schoon in de vaatwasmachine of met warm water en
wat afwasmiddel voordat u de machine voor de eerste keer gebruikt.
Uw Philips SENSEO
®
kofemachine is nu klaar voor gebruik.

Als er slechts een kleine hoeveelheid kofe of helemaal geen kofe wordt gezet,
hebt u de machine voor het eerste gebruik niet goed doorgespoeld. Hierdoor is
de boiler niet of slechts gedeeltelijk gevuld. Spoel de machine op de juiste manier
door (zie hoofdstuk ‘De machine klaarmaken voor gebruik’) voordat u weer kofe
gaat zetten.
1 Vul het waterreservoir met koud water tot de MAXaanduiding en plaats het
terug in de machine. (g. 9)
Giet nooit melk, kofe, heet water of koolzuurhoudend water in het
waterreservoir.
- q MIN: minimale hoeveelheid water voor het zetten van 1 kop SENSEO
®
kofe.
- qq MIN: minimale hoeveelheid water voor het zetten van 2 koppen SENSEO
®
kofe.
- Met een vol reservoir kunt u meerdere keren SENSEO
®
kofe zetten (tot
8 koppen). Hierdoor is het niet nodig het waterreservoir elke keer te vullen
wanneer u kofe wilt zetten.
2 Druk op de aan/uitknop 3. (g. 10)
, Het lampje in de aan/uitknop knippert langzaam terwijl het water wordt
opgewarmd. Het opwarmen duurt ongeveer 75 seconden.
, De kofemachine is klaar voor gebruik als het lampje in de aan/uitknop blijft
branden.
Opmerking: Als het waterreservoir niet voldoende water bevat om één kop SENSEO
®
kofe te zetten, knippert het lampje in de aan/uitknop snel en kunnen de 1-kops en
2-kops knop niet worden bediend.
3 Beweeg de hendel van het deksel omhoog en open het deksel (g. 4).
4 Plaats eerst de juiste padhouder in de machine.
Opmerking: Zorg ervoor dat de padhouder schoon is en dat het zeefje in het midden niet
verstopt is, bijvoorbeeld met kofekorrels.
- Wanneer u één kop SENSEO
®
kofe wilt zetten, gebruik dan 1 coffee pad in
combinatie met de 1-kops padhouder q en de 1-kops knop q. (g. 11)
- Wanneer u twee koppen SENSEO
®
kofe tegelijkertijd wilt zetten, gebruik dan 2
coffee pads in combinatie met de diepere 2-kops padhouder qq en druk op de
2-kops knop qq. (g. 12)
5 Plaats vervolgens de SENSEO
®
coffee pad(s) netjes in het midden van de
padhouder met de bolle zijde naar beneden.
Opmerking: Gebruik de SENSEO
®
coffee pads van Douwe Egberts die speciaal zijn
gemaakt voor uw SENSEO
®
kofemachine voor een volle, ronde smaak.
- Plaats 1 SENSEO
®
coffee pad in de 1-kops padhouder q. (g. 13)
- Plaats 2 SENSEO
®
coffee pads in de 2-kops padhouder qq. (g. 14)
Opmerking: Zorg ervoor dat de kofe in de pad(s) gelijkmatig is verdeeld en druk de
pad(s) licht aan in de padhouder.
Gebruik nooit gewone gemalen kofe of gescheurde pads in de machine, omdat de
machine hierdoor verstopt raakt.
6 Sluit het deksel en vergrendel de hendel (g. 15).
Zorg ervoor dat de hendel van het deksel helemaal naar beneden is gedrukt (‘klik’).
Opmerking: U kunt geen kofe zetten als het deksel niet goed is gesloten en de hendel
van het deksel niet is vergrendeld.
7 Als u de lekbak wilt aanpassen aan de grootte van de koppen die u wilt
gebruiken, verwijder dan eerst de lekbak door deze omhoog te schuiven (1)
en trek de bak vervolgens naar u toe (2) (g. 16).
8 Als u de lekbak wilt terugplaatsen, duw deze dan op de juiste hoogte tegen
de voorkant van de machine (1). Zorg ervoor dat de bovenkant van de
achterplaat van de lekbak zich op één lijn bevindt met een set indicatielijnen.
Schuif de lekbak vervolgens iets omlaag (2) zodat de haken in de sleuven
glijden.
9 Plaats een of twee koppen op het plateau.
Tip: De koppen die u gebruikt, moeten een inhoud van ten minste 150 ml hebben.
Gebruik geen koppen die te groot zijn, omdat de kofe dan sneller afkoelt.
10 Druk op de 1-kops knop q als u 1 kop wilt zetten. Druk op de 2-kops knop
qq als u 2 koppen wilt zetten. (g. 17)
, De SENSEO
®
kofemachine begint te werken. De machine doseert
automatisch de optimale hoeveelheid water.
Opmerking: U kunt het kofezetten altijd onderbreken door op de aan/uitknop 3 te
drukken. Zet u de machine daarna weer aan, dan maakt de machine de onderbroken
kofezetcyclus echter niet af.
Verwijder het waterreservoir niet tijdens het kofezetten, want hierdoor gaat
de machine lucht aanzuigen. Als dit gebeurt, wordt de volgende kop slechts
gedeeltelijk gevuld.
11 Neem de padhouder uit de machine en verwijder de coffee pad(s).
Opmerking: Doe dit voorzichtig, want er kan nog heet water of hete kofe op de coffee
pad(s) liggen.

- Spoel de padhouders, de kofecollector en de kofetuit regelmatig schoon om
ervoor te zorgen dat de kofe altijd optimaal smaakt.
- De SENSEO
®
kofe smaakt het best wanneer u de kofe voor het drinken even
doorroert.
- Als u later nog een kop SENSEO
®
kofe wilt zetten, dan kunt u de kofemachine
gewoon aan laten staan. Na 30 minuten schakelt de machine automatisch uit.

Dompel de SENSEO
®
kofemachine nooit in water.
Gebruik nooit schuursponzen, schurende schoonmaakmiddelen of agressieve
vloeistoffen zoals benzine of aceton om de machine schoon te maken.
Maak de kofemachine nooit schoon door deze met geopend deksel door te
spoelen.
Opmerking: Alle afneembare onderdelen zijn vaatwasmachinebestendig.
1 Haal de stekker uit het stopcontact.
2 Maak de buitenkant van de machine schoon met een zachte, vochtige doek.
Verwijder hardnekkige kofevlekken met een beetje azijn verdund met heet water en
gebruik daarna een zachte doek bevochtigd met schoon water om de achtergebleven
azijn te verwijderen.
3 Verwijder de kofetuit van de machine. (g. 18)
4 Verwijder de afdekkap van de kofetuit (g. 19).
5 Verwijder de decoratieve afdekkap van de tuit (g. 20).
6 Verwijder de kofecollector (g. 21).
7 Maak de kofetuit, de afdekkap van de kofetuit, de decoratieve afdekkap van
de tuit, de kofecollector, de padhouders, het plateau en de lekbak schoon in
de vaatwasmachine of met warm water en wat afwasmiddel (g. 22).
Opmerking: Als u het plateau met de hand schoonmaakt, moet u het plateau altijd uit de
machine halen, omdat het scherp kan zijn wanneer het onjuist wordt gehanteerd. Hanteer
het plateau daarom altijd voorzichtig (g. 23).
Opmerking: Controleer nadat u de padhouders hebt schoongemaakt of het zeefje in het
midden verstopt is. Als dit het geval is, kunt u het zeefje ontstoppen door de padhouders
onder de kraan af te spoelen. Gebruik eventueel een afwasborstel om het zeefje te
schoon te maken (g. 24).
8 Maak het waterreservoir schoon in warm water, desgewenst met wat
afwasmiddel. U kunt het waterreservoir ook in de vaatwasmachine
schoonmaken. (g. 25)
Opmerking: Als u een afwasborstel gebruikt, pas dan op dat u het ventiel onder in het
waterreservoir niet beschadigt.
Tip: U kunt de antispatrand van het waterreservoir verwijderen om de binnenzijde van
het waterreservoir grondig schoon te maken.
9 Gebruik geen voorwerp met scherpe randen om de waterinlaat op de
machine schoon te maken (g. 26).
10 Spoel de onderdelen na met schoon water en plaats deze terug in de machine.
11 Maak de waterverdeelschijf schoon met een vochtige doek (g. 27).
Doe dit voorzichtig en let op dat de rubberen afdichtring niet onder de rand van de
waterverdeelschijf vast komt te zitten. Anders gaat de kofemachine lekken.

Wanneer u de kofemachine drie dagen niet hebt gebruikt, moet u de machine voor
gebruik doorspoelen met vers water.
Het doorspoelen van de machine gaat als volgt:
1 Vul het waterreservoir met koud water tot de -aanduiding en plaats het
terug in de machine. (g. 9)
2 Plaats de 1-kops padhouder q of 2-kops padhouder qq zonder pad(s) in de
machine.
3 Zet een kom (met een inhoud van minstens 1500 ml) onder de kofetuit om
het water op te vangen. (g. 28)
Opmerking: Zorg ervoor dat de kom stabiel op de lekbak of de voet van de machine
staat om te voorkomen dat de kom gaat wiebelen of omvalt tijdens het doorspoelen. U
kunt ook een vierkante of rechthoekige bak gebruiken.
4 Druk op de aan/uitknop 3 (1) en druk vervolgens de 1-kops knop q en de
2-kops knop qq tegelijkertijd kort in (2). (g. 8)
De machine vult zich snel met water uit het waterreservoir. De machine begint
onmiddellijk door te spoelen en schakelt zichzelf na het doorspoelen uit.


Ontkalk de SENSEO
®
kofemachine regelmatig! Ontkalk de machine bij voorkeur 4
tot 6 keer per jaar, maar ten minste elke 3 maanden. Het ontkalken duurt ongeveer
1 uur.

Tijdens het gebruik ontwikkelt zich kalk in het apparaat. Het is zeer belangrijk dat
u uw SENSEO
®
kofemachine ten minste elke 3 maanden ontkalkt. U moet het
apparaat ontkalken omdat:
- het de levensduur van uw SENSEO
®
kofemachine verlengt
- dit ervoor zorgt dat uw kop kofe volledig wordt gevuld
- dit ervoor zorgt dat de kofe zo warm mogelijk is
- de machine dan tijdens het zetten van een kop kofe minder geluid maakt
- het defecten voorkomt
Als de ontkalkingsprocedure niet juist wordt uitgevoerd, blijven er kalkresten achter in
de machine. Hierdoor ontwikkelt de kalk zich sneller en kan de machine permanent
en onherstelbaar worden beschadigd.

Gebruik nooit een ontkalker op basis van een anorganisch zuur, zoals zwavelzuur,
zoutzuur, sulfaminezuur en azijnzuur (bijv. azijn). Deze ontkalkers kunnen uw
SENSEO
®
kofemachine beschadigen.
Alleen ontkalkers op basis van citroenzuur zijn geschikt voor het ontkalken van
de SENSEO
®
machine. Dit type ontkalker ontkalkt het apparaat zonder het te
beschadigen. Zie ‘Ontkalkingsprocedure’ hieronder voor de juiste hoeveelheid.
Het ontkalkingsmengsel kan slechts eenmaal worden gebruikt. Na gebruik is het
ontkalkingsmengsel niet meer actief.
We raden u aan de speciale SENSEO
®
ontkalker (HD7006) te gebruiken. Lees de
instructies op de verpakking van de ontkalker.
Opmerking: De speciale SENSEO
®
ontkalker is verkrijgbaar in winkels die SENSEO
®
machines verkopen of via internet op .

1 Meng in een maatbeker 50 gram citroenzuur met 1 liter water. Roer het
mengsel totdat het poeder volledig is opgelost.
2 Vul het waterreservoir met het ontkalkermengsel. Plaats het waterreservoir
vervolgens terug in de kofemachine. (g. 29)
3 Druk op de aan/uitknop 3. (g. 10)
De machine is klaar voor gebruik als het lampje in de aan/uitknop blijft branden.
4 Plaats de 1-kops padhouder q met een gebruikte coffee pad in de
kofemachine. Sluit het deksel en zorg ervoor dat het goed vergrendeld is.
Opmerking: Plaats tijdens het ontkalken altijd een gebruikte coffee pad in de padhouder.
Deze pad dient als ‘lter’ om te voorkomen dat de zeef in de padhouder tijdens het
ontkalken verstopt raakt met kalkresten.
5 Zet een kom met een inhoud van ten minste 1500 ml onder de tuit om het
ontkalkermengsel op te vangen. (g. 28)
Opmerking: Zorg ervoor dat de kom stabiel op de lekbak of de voet van de machine
staat om te voorkomen dat de kom gaat wiebelen of omvalt tijdens het ontkalken. U kunt
ook een vierkante of rechthoekige bak gebruiken.
6 Druk op de 2-kops knop qq en laat de machine werken. Herhaal dit totdat
het waterreservoir leeg is. (g. 30)

7 Herhaal stap 1 tot en met 6. Vervang de gebruikte pad door een andere
gebruikte pad om de kalkresten te lteren.
Opmerking: Gebruik 2 liter ontkalkermengsel om de machine goed te ontkalken.
Opmerking: Zorg ervoor dat de hendel van het deksel helemaal naar beneden is gedrukt
(‘klik’). U kunt het ontkalken pas starten als het deksel is gesloten en de hendel goed is
vergrendeld.
8 Spoel het waterreservoir om met kraanwater. Vul het waterreservoir tot de
MAX-aanduiding met kraanwater en herhaal stap 3 tot en met 6.
Opmerking: Vul het waterreservoir niet met gebruikt heet water of met het gebruikte
ontkalkermengsel.
9 Vul het waterreservoir opnieuw tot de MAX-aanduiding met vers kraanwater
en herhaal stap 3 tot en met 6 nogmaals.
Opmerking: Spoel de machine altijd om door twee volle waterreservoirs door te laten
lopen.
Opmerking: U kunt de machine schoonspoelen door deze twee keer volledig door te
spoelen zoals beschreven in ‘Doorspoelen’ in hoofdstuk ‘Schoonmaken’.
10 Verwijder na het ontkalken de gebruikte pad en maak de padhouder schoon
om te voorkomen dat de zeef in het midden verstopt raakt.

Indien de machine reeds is gebruikt en dus met water is doorgespoeld, mag u deze
enkel in een vorstvrije ruimte gebruiken en opbergen. De machine kan anders
beschadigd raken.

Alle afneembare onderdelen zijn te bestellen bij uw Philips-dealer of een Philips-
servicecentrum.

- Gooi de machine aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale
huisvuil, maar lever deze in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt
om hem te laten recyclen. Op die manier levert u een bijdrage aan een schonere
leefomgeving (g. 31).

Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de
Philips-website () of neem contact op met het Philips
Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide
guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar
uw Philips-dealer.
De aankoop van de Philips SENSEO
®
kofemachine put geen enkel recht uit dat Sara
Lee/Douwe Egberts of Philips hebben op grond van hun patenten, ook verstrekt het
de koper geen licentie onder deze patenten.

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het
gebruik van de machine. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp
van de onderstaande informatie, zie hoofdstuk ‘Garantie & service’.
Probleem Oplossing
Het lampje in
de aan/uitknop
blijft langzaam
knipperen.
U hebt de machine nog niet doorgespoeld. Zie hoofdstuk ‘De
machine klaarmaken voor gebruik’.
U hebt de SENSEO
®
kofemachine gebruikt op een hoogte
boven 2200 meter NAP. Hierdoor gaat het water in de
machine koken voordat de gewenste temperatuur is bereikt,
waardoor de machine niet goed werkt. Zet de machine uit en
gebruik deze niet op een hoogte boven 2200 meter NAP.
Het lampje in de
aan/uitknop blijft
snel knipperen.
Controleer of:
het waterreservoir goed is geplaatst;
er voldoende water in het waterreservoir zit (d.w.z. boven
het q MIN-niveau als u 1 kop wilt zetten);
de kamertemperatuur niet lager is dan 10°C. Bij een lagere
temperatuur werkt de machine niet goed.
Er gebeurt niets
wanneer ik op een
van de knoppen
druk.
Zorg ervoor dat de stekker goed in het stopcontact zit. Zorg
er ook voor dat het deksel is gesloten en dat de hendel is
vergrendeld. Als het deksel niet gesloten is of de hendel niet
helemaal naar beneden is geduwd (‘klik’), werkt de machine
niet.
Er lekt water uit
de machine.
Mogelijk hebt u het waterreservoir tot boven het MAX-
niveau gevuld. Vul het waterreservoir nooit tot boven dit
niveau.
Misschien is het zeefje in het midden van de padhouder
verstopt. Mocht dit het geval zijn, ontstop het zeefje dan
door de padhouder onder de kraan af te spoelen. Gebruik
eventueel een afwasborstel of een speld om het zeefje te
ontstoppen.
Controleer of de coffee pad goed in het midden van de
padhouder is geplaatst.
Controleer of de afdichtring niet per ongeluk onder de rand
van de waterverdeelschijf is gekomen (zie de illustratie voorin
deze gebruiksaanwijzing).
Het is heel gewoon dat er wat druppels water op het
aanrechtblad terechtkomen, bijvoorbeeld door het uitnemen
en plaatsen van het waterreservoir. Wees voorzichtig met het
uitnemen van de gebruikte coffee pads; er kan nog wat water
op liggen.
Misschien hebt u het waterreservoir verwijderd toen de
kofemachine aan het opwarmen was. Hierdoor kan er wat
water uit de machine lekken (dit water belandt normaal
gesproken in het waterreservoir).
Als geen van bovenstaande oplossingen het probleem
verhelpt, neem dan contact op met het Philips Consumer
Care Centre in uw land.
Ik kan het deksel
niet openen.
Mogelijk is een tijdelijk vacuüm onder het deksel ontstaan.
Schakel de machine uit en wacht 24 uur voordat u de hendel
omhoog beweegt om het deksel te openen. Forceer de
hendel niet wanneer u het deksel probeert te openen.
Als het deksel open gaat, haalt u de padhouder eruit en
ontstopt u de opening door de padhouder onder de kraan te
houden. Gebruik indien nodig een afwasborstel of een speld
om de opening te ontstoppen.
Zorg ervoor dat u de SENSEO
®
machine niet verplaatst.
Het ontgrendelen van het deksel gaat niet sneller als u de
machine verplaatst of de machine buiten of in een koude
omgeving plaatst.
Plaats de SENSEO
®
machine NIET in de koelkast of vriezer.
Dit versnelt het ontgrendelen van het deksel niet. Voorkom
dat het deksel vergrendeld raakt door de padhouder
regelmatig schoon te maken. Doe nooit gemalen kofe
(snelltermaling) in de padhouder. Voorkom dat de pads
scheuren door ze met de bolle zijde naar beneden in de
padhouder te leggen. Controleer of de kofe in de pad
gelijkmatig is verdeeld als u de pad in de padhouder legt.
Druk de pads licht aan in de padhouder.
Mocht u problemen houden, neem dan contact op met het
Philips Consumer Care Centre in uw land.
De machine zet
minder kofe dan
voorheen.
Misschien is het zeefje in het midden van de padhouder
verstopt. Mocht dit het geval zijn, ontstop het zeefje dan
door de padhouder onder de kraan af te spoelen. Gebruik
eventueel een afwasborstel of een speld om het zeefje te
ontstoppen.
Ontkalk de machine (zie hoofdstuk ‘Ontkalken’).
De SENSEO
®
kofemachine zet
slechts een kleine
hoeveelheid of
helemaal geen
kofe wanneer ik
de machine voor
de eerste keer
gebruik.
U hebt de machine voor het eerste gebruik niet goed
doorgespoeld. Hierdoor is de boiler niet of slechts
gedeeltelijk gevuld. Spoel de machine op de juiste manier
door (zie hoofdstuk ‘De machine klaarmaken voor gebruik’)
voordat u weer kofe gaat zetten.
Ik kan het deksel
niet goed sluiten.
Controleer of er misschien nog een gebruikte coffee pad
tegen de waterverdeelschijf aanzit. Als dit het geval is,
verwijder dan de gebruikte pad.
Controleer of u niet twee coffee pads in de 1-kops
padhouder q hebt geplaatst.
De machine
is opgeslagen
geweest in een
niet-vorstvrije
ruimte.
Neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in
uw land.
De SENSEO
®
kofe is niet sterk
genoeg.
Controleer of:
Probleem Oplossing
u het juiste aantal pads hebt gebruikt en op de juiste knop
hebt gedrukt. Gebruik 1 coffee pad in combinatie met de
1-kops padhouder q en de 1-kops knop q. Gebruik 2 coffee
pads in combinatie met de 2-kops padhouder qq en de
2-kops knop qq;
de coffee pad(s) netjes in het midden van de padhouder zijn
geplaatst om te voorkomen dat water langs de rand van de
pad(s) loopt. Als u twee coffee pads boven op elkaar gebruikt,
plaats dan de beide coffee pads met de bolle zijde naar
beneden en druk de pads zachtjes in de padhouder (zie stap
6 in hoofdstuk ‘De machine gebruiken’);
u niet per ongeluk 2 keer dezelfde pad hebt gebruikt;
de kofe gelijkmatig over de pad is verdeeld.
Geeft u de voorkeur aan een krachtigere smaak, dan zijn
sterkere SENSEO
®
coffee pad-varianten verkrijgbaar.
De SENSEO
®
kofe is te sterk.
Geeft u de voorkeur aan een zachtere smaak, dan zijn
mildere SENSEO
®
coffee pad-varianten verkrijgbaar.
De kofe is niet
heet genoeg.
Gebruik geen koppen die te groot zijn, omdat de kofe dan
sneller afkoelt. Als u een kop gebruikt, zorg er dan voor dat
deze een inhoud van 150 ml heeft. Als u een mok gebruikt,
zorg er dan voor dat deze een inhoud van 280 ml heeft.
Als u de kofe langer warm wilt houden, kunt u de koppen
voorverwarmen met heet water.
De machine
spettert wanneer
ik kofe zet.
Zet de lekbak hoger zodat uw kop dichter onder de tuit staat.
Ik wil kofe zetten
in een hoge
isoleermok, maar
deze mok past
niet onder de tuit.
Als u de lekbak verwijdert, past de mok misschien wel onder
de tuit.
Er is snel water
en stoom uit de
onderkant van het
apparaat gelekt.
Uw SENSEO
®
machine heeft een technisch defect en heeft
al het water om veiligheidsredenen afgevoerd. De machine is
geblokkeerd en functioneert niet meer. Ga naar onze website
www.senseo.com of breng de machine naar een Philips-
servicecentrum.
HD7860
22 23 24 25
26
27 28
1000 ml
50 gr
Ontkalker
Entkalker
Détartrant
Descaler
1000 ml
29
30 31
2 3 4 5
6
7 8 9
10 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
C
H
I
J
K
M
N
L
O
T
G
F
D
S
U
B
A
E
Q R
P
1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn senseo HD 7860 geeft te veel water per kopje, waardoor de koffie niet sterk genoeg is.
  wat kan ik doen??
  Gesteld op 25-10-2018 om 22:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De watertank van mijn Senseo Quadrante lekt als ik hem wil vullen, dus niet als hij in de machine zit. Het probleem zit in het zwarte rubbertje met veertje aan de onderkant van de tank. Hoe los ik dat op? Gesteld op 23-10-2018 om 22:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Geacht forum. Waarom blijft er . zeker 2 kopjes water achter in de watertank. Ik ontkalk de Senseo Quadrante 1 x per 3 maanden Gesteld op 23-10-2018 om 13:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Senseo Quarto blijft 2 kopjes water achter in de watertank Gesteld op 23-10-2018 om 13:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Twee jaar oude Senseo Quarto laat altijd (3 kopjes) water in tankje. Dat betekent dat ik altijd de watertank met meer water moet vullen dan noodzakelijk. Om de drie maanden ontkalk ik het apparaat...Overigens, dit is ons derde apparaat.. in 9 jaar ??? Gesteld op 23-10-2018 om 13:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Geeftde quadrante een signaal, waneer er ontkalkt moet worden Gesteld op 26-5-2018 om 13:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Midden knop ingedrukt en lampje gaat flikkeren, oorzaak? Gesteld op 12-9-2017 om 14:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • koffieapparaat als gevuld is met water half of maximaal blijft het lampje flikkeren en maakt geen koffie wat is hier de oorzaak van het is een quadrante Gesteld op 23-8-2017 om 16:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Quadrante apparaat is misschien 1 jr oud, tuurlijk geen bewijs meer van! Maar netjes op tijd ontkalkt, maar sinds de laatste keer ontkalken krijg ik maar halve kopjes koffie als ik er 2 tegelijk zet! Bij 1 kopje gaat het goed?
  Ligt dit aan de padhouder of wat kan ik eraan doen?

  Gesteld op 16-8-2017 om 16:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kalk lampje blijft branden na ontkalken hoe verhelp ik dat Gesteld op 20-6-2017 om 19:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • We hebben dit app.7860 gerecet en alles geprobeerd maar het lampje knippert niet maar blijft branden maar het app. warmt niet op waar kunnen we dit laten repareren? Gesteld op 2-5-2017 om 20:20

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • na het ontkalken blijft het calciumlampje branden. Gesteld op 30-3-2017 om 13:35

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Het deksel van mijn Senseo opent niet meer. Wie heeft de oplossing? Gesteld op 8-11-2016 om 17:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik hep een philips Senseo quadrante waterreservoir nodig
  van de serie hd7860 welke hep ik nodig Gesteld op 3-10-2016 om 16:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn apparaat geeft maar halverder kopjes koffie. hoe kan ik dit bij stellen Gesteld op 28-7-2016 om 12:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hoe de water-opbrengst instellen:
   1. Wees er zeker van, dat de boiler gevuld is, anders eerst de vul-procedure uitvoeren.
   2. Schakel het appaaat in en wacht tot hij opgewarmd is.
   3. Wees er zeker van, dat er een pad-houder geplaatst is zonder Koffie-pad. (Alleen instellen met schoon water.)
   4. Zet een kopje onder de uitloop en druk op de 1-kop-knop.
   5. Zodra het apparaat klaar is, kan de instelling uitgevoerd worden.
   6. Gooi het kopje leeg en druk nogmaals op het 1 kop-knopje en meet de hoeveelheid water m.b.v. een maatbeker. Zie de tabel voor de hoeveelheden water voor de minimum / maximum hoeveelheid cc/mL afhankelijk van de landen-versie.

   One-cup instelling, Inclusief Pod houder,
   water spec.(Zonder Koffie pod)
   Min. water cc/mL Max. water cc/mL
   Franse versie 104 120
   Alle andere versies 125 141

   7. Trek de stekker uit het stopcontact.
   8. Druk op de the 1- en 2-kop knop tegelijkertijd en druk de stekker er weer in.
   9. Als dit is gelukt,zal de LED contunue oplichten.
   10. Afhankelijk of de water-opbrengst moet worden verlaagd of verhoogd moet de 1- of 2-kop knop worden ingedrukt.
   Elke keer, dat de 1- or 2-kop knop wordt ingedrukt zal de betreffende LED gedurende een 0.5 seconde uitgaan (signaal voor de gebruiker) en de pomp-tijd zal verkort of verlengd worden met een 0.5 seconde, afhankelijk van de knop welke is ingedrukt.
   Drukken op 1-kop knop: de pomptijd wordt verkort met 0.5 sec, is ongeveer - 3.5 cc/mL (zonder koffie)
   Drukken op 2-kop knop: de pomptijd wordt verlengd met 0.5 sec, is ongeveer - 3.5 cc/mL (zonder koffie)
   Als b.v. de opbrengst verlaagd moet worden met 15 cc, druk dan 5 x op de 1-kop knop.
   De nieuwe opbrengst waarde wordt opgeslagen, zodra het apparaat met de hoofdschakelaar wordt uitgeschakeld. (LED wordt uitgeschakeld )
   11. Schakel het apparaat weer in Geantwoord op 27-4-2018 om 14:47

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Senseo Quadranthe verwarmt niet meer na ontkalken en doorspoelen op de goede manier, er komt koud water uit, wie heeft een oplossing? Gesteld op 9-6-2016 om 17:25

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • als onze Senseo Quadranthe een halve dag of een nacht niet gebruikt is en we starten deze op, dan maakt het apparaat wel pompgeluid maar er komt geen water door. (of een klein beetje) ik hoor dan ook een ander geluid als anders.
  Meteen daarna opnieuw is er niks aan de hand en werkt hij normaal.
  Lijkt wel als het water bij stilstand terugloopt.
  Wat te doen? resetten?
  Gesteld op 23-3-2016 om 15:23

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb gespoeld door knop 1 en 2 tegelijk in te drukken. Ik heb gereset door 15 seconden knop 1 vast te houden, de stekker er uit te trekken 15 seconden vast blijven houden, stekker er weer in en na 1 seconde knop 1 los te laten. Daarna kreeg ik voor 1 kopje het gewenste resultaat. Voor 2 kopjes blijft de machine na een bodempje stoppen. Wat verder nog te doen? Gesteld op 22-3-2016 om 09:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wou mijn senseo na een jaar weer gebruiken. Het lampje bleef langzaam knipperen. Dus ik heb hem gereset. Na het resetten doet hij niets meer. Hij gaat zelfs niet meer aan. HELP Gesteld op 4-3-2016 om 18:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan onder kant van senseo HD7860 open maken om onderdelen te vervangen, Gesteld op 27-2-2016 om 00:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • het toestel gaat van onder niet open ,kijk op de achter kant van u toestel zijn er twee vijzen die moeten er uit maar opgepast de rest moet u los maken gans die behuizing klikt in een zie dat u niets afbreekt of u Senseo is goed voor de bak . Het beste dat u kunt doen is een gebruiksaanwijzing op internet te bekomen Geantwoord op 27-2-2016 om 07:44

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • ik heb het water bijgevuld maar het lampje blijft snel knipperen Gesteld op 21-1-2016 om 20:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

  • 1 dat kan u waterbak zijn probeer eerst het gat waar u water uit komt voor koffie te maken goed te spoelen ,is het dat niet dan gaat het over de magneet die in de dobber zit in u waterbak die moet goed op en neer gaan hoe doet u dat? neem een magneet yzer en ga op de buiten kant van u waterbak op en neer tot ze beweegt dus de dobber in waterbak moet bewegen succes Geantwoord op 22-1-2016 om 11:58

   Waardeer dit antwoord (7)Misbruik melden
 • me klep van me senseo 7863 sluit niet meer wat kan ik daar aan doen dat het weer sluit Gesteld op 6-1-2016 om 11:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hd7860 quadrante geef halve kopjes koffie. Hoe dit op te lossen? Gesteld op 20-11-2015 om 19:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • doe een spoeling ,wat is dat ? vul u waterbak en zet een kom van 1,50 l onder de uitlaat om het water op te vangen ,zet u toestel aan aanstond op de 1 en de 2 tassen drukken om de spoeling te starten als dat gebeurd is ,dan is u boiler terug vol met water als het dat was doe dat eens alle maanden zo blijf de boiler vol met water als dat niet geholpen heeft dan is het op de kaart binnen in het toestel neem dan contact op met mij dlsa@skynet.be of 0475.976.337 veel geluk Geantwoord op 21-11-2015 om 08:20

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Senseo 7860: klep naar koffiepad wil niet meer open
  Gesteld op 31-10-2015 om 10:53

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • senseo hd 7860 valt uit en soms ook dan geeft hij weer twee kopjes achter elkaar goed dan valt hij zomaar uit dan weer op aan knop drukken dan doet hij het weer. Geantwoord op 2-11-2015 om 13:58

   Waardeer dit antwoord (16)Misbruik melden
 • waterreservoir gevuld maar lichtje blijft knipperen Gesteld op 27-9-2015 om 18:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • de uitlaat van u reservoir goed reinigen ook de ingang van het toestel goed reinigen en ook zien dat de water ingang op het toestel ook water in is ,waarom ? omdat er daar lucht kan opgezogen komen en dan blijft u lichtje pinken goed onder houden is de zaak van u SENSEOGeantwoord op 6-10-2015 om 11:53

   Waardeer dit antwoord (4)Misbruik melden
 • Aan de onderkant van de schenktuit (achterin) van de quadrante lekt koffie... Hoe kan ik dit verhelpen? Gesteld op 22-7-2015 om 16:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Wij hadden hetzelfde probleem , opgelost door de zeefjes in de Pad houders door te prikken met een stalen staafje van 0,4 mm en hij doet het weer perfect. Geantwoord op 3-1-2016 om 20:36

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe vervang ik de condensator van mijn senseoapparaat Gesteld op 26-6-2015 om 11:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Voorzichtig van de plastic kappen ontdoen (veel kliksluitingen en een paar schroefjes) printje er uithalen (meestal kun je er zo wel bij ,maar anders even 4 stekkertjes losmaken) het blauwe blokje of in sommige machines geel, los solderen en vervangen door een 0,47 uf MKP X2 polyester condensator liefst met een hoger voltage. Dit is het meest voorkomend, wat minder vaak de 470uf condensator en de triac (zwart driepootje op een koelplaat)
   De condensator op de print ,een blauw of zwart tonnetje van 470 uf 16 volt , als die een bol kopje heeft vervangen door een zwaardere van bv 680 uf en 40 volt.
   Dan moet het apparaat eigenlijk weer werken Geantwoord op 31-12-2015 om 10:03

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Als het apparaat (nieuwe Senseo Quadrante) een dag heeft uitgestaan komt er bij het eerste kopje geen water uit of maar een bodempje. Het 2e kopje gaat wel goed. Heel irritant! Weet iemand een oplossing? Gesteld op 9-3-2015 om 19:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • door spoelen ,het is mogelijk dat er verlies op boiler door spoelen is gelijk u doet als u senseo ontkalkt is zo gaat de boiler terug op gevuld worden Geantwoord op 10-3-2015 om 07:24

   Waardeer dit antwoord (4)Misbruik melden
 • Senseo hd 7660 guadrante: bij een vol reservoir blijft de aan/uit kop knipperen. Bij een half reservoir bv licht de knop rood op en warmt hij bijgevolg op. Maar bij twee kopjes geeft hij soms te weinig koffie........ Gesteld op 4-2-2015 om 13:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Dit probleem heb ik ook en ik heb hem nog geen 10x gebruikt. Hij lijkt ook niet goed op te warmen, heb al diverse bakken lauwe koffie op, bah! Geantwoord op 19-4-2015 om 19:55

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
 • Mijn Senseo lampje gaat uit als ik wil verwarmen en warmt het water niet meer op help mijn visite wilt koffie haha ?? Gesteld op 21-1-2015 om 17:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • In eens wil mijn senseo quadrante niet meer open gaan, hoe kan ik dit oplossen Gesteld op 16-1-2015 om 19:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • laten staan de pressing moet van zelf weg gaan als het toestel open is geef dan een goede beurt aan patch houder die zal verstopt zjnGeantwoord op 16-1-2015 om 21:51

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • Hallo, onze Senseo 7860 geeft bij twee kopjes te weinig koffie Gesteld op 3-1-2015 om 15:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • 1:soeling doen kan helpen wat is spoeling doen vul her reservoir met water en zet een kom onder de uit loop van de koffie zet het apparaat aan en druk ter zelfde tijd op 1tas en 2 tassen en laat leeg lopen ,dat doet de boiler terug vol lopen
   2:reset u apparaat. trek de stekker uit het stop contact duw op 1tas en de aan steek knop en houw ingedrukt s teek dan u stekker terug in het stop contact en laat de 1tas en aansteek knop los dan gaan de lichtjes even flitsen en hebt u een reset gedaan als het nu niet gaat dan komt het van de electise kaart gsm 0475976337 Geantwoord op 3-1-2015 om 20:11

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Senseo quadrante vullampje blijft knipperen ook als reservoir is gevuld.

  Gesteld op 29-12-2014 om 19:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • sensor op de kaart is defect moet vervangen worden 80% zeker u kunt eerst de waterbak grondig reinigen het is mogelijk dat er in de uitlaat van de waterbak kalk zit en het water niet goed door kan spoel hem goed door zelf in de afwas machiene Geantwoord op 30-12-2014 om 10:25

   Waardeer dit antwoord (4)Misbruik melden
  • zit met precies hetzelfde en apparaat is nog niet zo oud
   Op internet gevonden dat het de vlotter is, dus ik gaan racen vandaag voor een nieuw waterreservoir en kwam bij BCC uit.
   "moet besteld worden" zei men na gezoek blijkt dat ze niet meer voorradig zijn
   Dit is nu mijn 3e Senseo in korte tijd en voor mij zeker de laatste!Geantwoord op 31-12-2014 om 15:45

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Mijn vierkante sensor slaat af, de ene keer met een bodempje koffie de andere keer iets meer koffie.
  Wat kan ik eraan doen Gesteld op 27-11-2014 om 22:47

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • knipperend lampje geeft aan dat er te weinig water in reservoir zit, hoewel die vol is Gesteld op 27-9-2014 om 11:37

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ook wij hebben dit probleem. Het blijkt dat in de watertank de vlotter blijft hangen. Denken er over om een nieuw waterreservoir te bestellen.Geantwoord op 23-11-2014 om 15:01

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
  • ik heb ook dit probleem gehad dit bleek inderdaad aan de vlotter te liggen. Deze komt met de tijd vol te zitten met kalk waardoor deze minder tot niet kan drijven. Door regelmatig de waterreservoir te ontkalken (met name de vlotter), heb je hier geen last meer van. Geantwoord op 24-11-2014 om 08:00

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • mijn senseo slaat uit geheel moet dan weer opwarmen dan weer een kleinbeetje en slaat weer geheel uit dan weer opwarmen ik doe dat vier keer voor 1 kopje koffie wat is het probleem? Gesteld op 18-9-2014 om 14:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • elektrische elco op het printplaatje is defect, dit is een klein onderdeel dat vervangen moet worden kost ongeveer 90 cent maar zal op de printplaat gesoldeerd moeten worden hiervoor moet de senseo geheel uit elkaar. heb al verschillende gerepareerd op deze manier onze eigen quadrante was na een half jaar al stuk met dit probleem

   Mvg J slieker Geantwoord op 21-11-2014 om 15:47

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Bij onze Senseo quadrante krijg ik de deksel niet meer dicht! Krijg hem wel in de gesloten stand als de klep open is, maar zodra ik de klep dicht doe en hem probeer te sluiten, krijg ik de handle niet in de sluitstand. Wat kan ik nu doen?? Gesteld op 29-8-2014 om 12:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ik had een heel ander probleem dan hier omschreven. onze senseo produceert na een poosje stilstand de eerste keer geen water, pad blijft zelfs droog, Bij een tweede keer inschakelen komt er wel water door. Geantwoord op 4-6-2016 om 21:11

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Beste mensen,

  Mijn senseo koffie zet apparaat type HD 7820,doet niks meer.
  Het lichtje blijft knipperen,en heb alles geprobeerd veel water weinig water,zoals bij de handleiding in het boekje staat......ik mis mijn senseo erg,omdat ik alleen ben,en ik heb,mun 3e al.Zou die gemaakt kunnen worden!!!
  Vr Groet Nel de ruiter Gesteld op 29-8-2014 om 11:03

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Het "vlottertje" onderin het reservoir is waarschijnlijk verzadigd met water en drijft daardoor niet meer voldoende. Dit vlottertje kun je er uit halen door het klemmetje rechts onderin het reservoir te verwijderen en dan het vlottertje er uit te nemen. er zit in het vlotterje een deksel. Haal deze er uit en maak hem helemaal droog. plaats hem terug en voila. Geantwoord op 3-9-2014 om 11:28

   Waardeer dit antwoord (7)Misbruik melden
  • Ik had ook dit probleem. Ik heb dat vlottertje omhoog getrokken en dit vastgezet met een stokje (met een stukje tandenstoker, die je op maat afbreekt, kan het ook ). Ik kon meteen koffiezetten en er weer van genieten. Je moet wel de watertank op tijd bijvullen, want het apparaat geeft dit niet meer aan. Geantwoord op 27-9-2014 om 09:35

   Waardeer dit antwoord (5)Misbruik melden
 • Mijn senseo zet 1/8 kopje koffie en slaat dan af/uit. Dan moet ik hem opnieuw aanzetten, wachten tot lampje niet meer knippert en dan weer volgende 1/8 kopje.
  Zo oud is het toestel niet. Heeft u antwoord of een oplossing. bvd Gesteld op 25-8-2014 om 12:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Senseoapp.gaat tijdens het koffiezetten uit. Moet daarna weer opwarmen en stopt weer op de helft van zijn programma.
  Hoe kan ik dit verhelpen? Gesteld op 11-8-2014 om 18:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de Senseo 7863 ontluchten ? Kan de deksel niet meer open krijgen Gesteld op 8-8-2014 om 10:06

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • probeer niet u senseo open te doen er is maar een manier om hem open te doen en die is LAAT HEM STAAN KOM ER NIET AAN HIJ GAAT VAN ZELF OPEN NA ENKELE UREN Geantwoord op 8-8-2014 om 12:57

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Onder het opwarmen valt de Senseo uit Gesteld op 17-5-2014 om 10:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips hd 7860 senseo quadrante bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips hd 7860 senseo quadrante in de taal/talen: Français, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,75 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info