• ik heb het water bijgevuld maar het lampje blijft snel knipperen

    Gesteld op 21-1-2016 om 20:07 in forum Philips hd 7860 senseo quadrante Misbruik melden

    • 1 dat kan u waterbak zijn probeer eerst het gat waar u water uit komt voor koffie te maken goed te spoelen ,is het dat niet dan gaat het over de magneet die in de dobber zit in u waterbak die moet goed op en neer gaan hoe doet u dat? neem een magneet yzer en ga op de buiten kant van u waterbak op en neer tot ze beweegt dus de dobber in waterbak moet bewegen succes Geantwoord op 22-1-2016 om 11:58

      Waardeer dit antwoord (7) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info