• Hoe vervang ik de condensator van mijn senseoapparaat

  Gesteld op 26-6-2015 om 11:47 in forum Philips hd 7860 senseo quadrante Misbruik melden
  • Voorzichtig van de plastic kappen ontdoen (veel kliksluitingen en een paar schroefjes) printje er uithalen (meestal kun je er zo wel bij ,maar anders even 4 stekkertjes losmaken) het blauwe blokje of in sommige machines geel, los solderen en vervangen door een 0,47 uf MKP X2 polyester condensator liefst met een hoger voltage. Dit is het meest voorkomend, wat minder vaak de 470uf condensator en de triac (zwart driepootje op een koelplaat)
   De condensator op de print ,een blauw of zwart tonnetje van 470 uf 16 volt , als die een bol kopje heeft vervangen door een zwaardere van bv 680 uf en 40 volt.
   Dan moet het apparaat eigenlijk weer werken Geantwoord op 31-12-2015 om 10:03

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info