Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/72
Pagina verder
HB977, HB971 sun & relaxmobile
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Hoe kan ik zien hoeveel branduren er verbruikt zijn Gesteld op 5-1-2021 om 16:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waaraan kan ik zien bij nieuwe lampen wat de gezichtsbruiner is bvd Gesteld op 22-9-2020 om 14:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Bij mij Gaan er 4lampen in,twee 400watt en twee van 500watt.maar als Je. Vragen heb ga naar bolawi-rent.nl die kan je van alles vertellen,ik hoor dat Je hier wat aan heb.

   Gr Gerard
   Geantwoord op 22-9-2020 om 17:57

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Waarom worden de zijkanten niet bruin?
  Laat ik de hemel te laag of anderzijds te hoog ? Gesteld op 28-7-2020 om 16:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • de zijkanten worden niet bruin omdat de lampen recht zijn ,als ze gebogen waren dan word je wel bruin,kijk maar als je in een zonehemel leg dan word je wel bruin. Geantwoord op 28-7-2020 om 17:04

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • lampen vernieuwd nu slaat hij af na 3 minuten......wat kan er fout zitten lampen branden wel gewoon Gesteld op 12-10-2019 om 08:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Kan je foefelen met de zon uren? Ik wil eentje tweedehands kopen. Gesteld op 26-8-2019 om 12:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil de zonnehemel weer na 1 jaar gebruiken maar er brand maar 1 lamp. Die waar het gezicht onder moet Gesteld op 4-3-2019 om 19:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een HB Philips 971 sunmobileen kan hem niet meer helemaal inklappen. Als ik namelijk op het laatst de vergrendelknoppen aan de zijkant wil verschuiven lukt dit niet. De zonnebank blijft een stukje verschoven straan waardoor de vergrendelhaakjes niet op de juiste plek zitten. Ook kan ik de zonnebank niet meer in hoogte instellen omdat de draaiknop iets niet kan vastzetten. Hij lijkt lam. Er is wel een metalen plaatje met een stukje rubberhierop uit de zonnebank gevallen. En sindsdien klapt hij niet meer in en kan ik de knop niet aandraaien. Oftewel hem niet meer gebruiken. Ik hoor het graag. Gesteld op 27-10-2018 om 14:14

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hallo,dit is mij al een paar keer overkomen.
   Als je de stang een stukje omhoog doet, gaat voor de knop staan en douw destang van je af,,dan komt er een opening ,plak dat
   Plaatje er in met een plakbandje vast zetten,trek die stang naar je toe en laat de stang iets zakken.als het goed is zit het plaatje weer op zijn plaats.hoop dat het lukt.

   Geantwoord op 20-1-2019 om 16:43

   Waardeer dit antwoord (2)Misbruik melden
 • Ik heb via marktplaats de HB 971 gekocht maar ik heb de vraag
  Welke lamp is de gezichtsbruiner? ? Gesteld op 2-7-2016 om 20:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Vraagje ik zie niet bij de foto uitleg van hb 971 waar de gezichts bruinerlamp zit
  Zit ie links zit die rechts
  Hopend u me kan helpen Gesteld op 1-3-2015 om 11:07

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Wat is de afstand tussen zonnnehemel en lichaam Gesteld op 6-6-2014 om 23:19

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik zien hoeveel branduren de lampen hebben? Gesteld op 28-11-2013 om 13:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • ? In de afstandsbediening van het apparaat zit een teller die het aantal gebruiksuren vastlegt.1 Kies functie •. Zet de tijd op 00 en houd de pauze/herhaaltoets § ingedrukt om het aantal gebruiksuren op het scherm te laten verschijnen (fig. 39).Het maximumaantal uren dat de teller kan weergeven is 999.Als die waarde bereikt is, begint de teller weer bij 000 te tellen.2 Wanneer u de pauze/herhaaltoets loslaat, verdwijnen de gebruiksuren weer van het scherm.? Na 750 branduren verschijnt een L aan de linkerkant van het scherm. Dit betekent dat het bruiningsvermogen van het apparaat nu zover is afgenomen dat vervanging van de bruiningslampen wordt aanbevolen (fig. 40).Natuurlijk kunt u ervoor kiezen vervanging nog even uit te stellen door een langere bruiningstijd te kiezen.3 U kunt de L van het scherm verwijderen door op de pauze/herhaaltoets § te drukken terwijl de tijdsaanduiding 00 aangeeft en functiesymbool • op het scherm staat. Houd de pauze/herhaaltoets ingedrukt terwijl u eerst op de ¢ knop drukt en vervolgens op de£ knop. Hierdoor verdwijnt de L van het scherm (fig. 41) Geantwoord op 14-3-2015 om 21:57

   Waardeer dit antwoord (16)Misbruik melden
 • hoe kan ik de gezichtbruiner instellen Gesteld op 31-10-2013 om 16:49

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar zit de gezichtsbruiner? Gesteld op 6-7-2013 om 20:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Graag de aan bevolen afstand, tussen de lampen en het lichaam Gesteld op 20-2-2013 om 16:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb dezelfde storing als de vraag van 3-3-2011, na in werking stellen een piepsignaal en de lampen gaan niet aan Gesteld op 27-5-2011 om 19:36

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • WAAROM BLIJFT ER BIJ IN WERKING STELLEN EEN LANG BIEBSIGNAAL
  AANWEZIG EN SLAAN DE LAMPEN NIET AAN ? Gesteld op 3-3-2011 om 16:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Heeft u de storing inmiddels gevonden? zou u mij even een mail willen sturen zit namelijk met hetzelfde probleem!
   jantinavandenberg@live.nl Geantwoord op 28-5-2011 om 14:30

   Waardeer dit antwoord (9)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips hb 971 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips hb 971 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,83 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info