• Ik heb een HB Philips 971 sunmobileen kan hem niet meer helemaal inklappen. Als ik namelijk op het laatst de vergrendelknoppen aan de zijkant wil verschuiven lukt dit niet. De zonnebank blijft een stukje verschoven straan waardoor de vergrendelhaakjes niet op de juiste plek zitten. Ook kan ik de zonnebank niet meer in hoogte instellen omdat de draaiknop iets niet kan vastzetten. Hij lijkt lam. Er is wel een metalen plaatje met een stukje rubberhierop uit de zonnebank gevallen. En sindsdien klapt hij niet meer in en kan ik de knop niet aandraaien. Oftewel hem niet meer gebruiken. Ik hoor het graag.

  Gesteld op 27-10-2018 om 14:14 in forum Philips hb 971 Misbruik melden
  • Hallo,dit is mij al een paar keer overkomen.
   Als je de stang een stukje omhoog doet, gaat voor de knop staan en douw destang van je af,,dan komt er een opening ,plak dat
   Plaatje er in met een plakbandje vast zetten,trek die stang naar je toe en laat de stang iets zakken.als het goed is zit het plaatje weer op zijn plaats.hoop dat het lukt.

   Geantwoord op 20-1-2019 om 16:43

   Waardeer dit antwoord (2) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info