Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome
XL390
XL395
Gebruiksaanwijzing
1
Korte beschrijving per pagina


Pagina 1
Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome XL390 XL395 Gebruiksaanwijzing

Pagina 2


Pagina 3
1 Belangrijke veiligheidsinstructies    3 2 Uw telefoon    4 4 5 6 7 Wat zit er in de doos?    Overzicht van de telefoon    Overzicht van het basisstation    Pictogrammen weergeven    3 Aan de slag    Het basisstation en de lader aansluiten    De handset installeren    De telefoon configureren (verschilt per land)    De pincode voor toegang op afstand wijzigen    De handset opladen    Het batterijniveau controleren    Wat is de stand-bymodus?   

Pagina 4
11 Alarmklok    26 26 26 12 Services    27 27 27 27 27 28 28 29 29 29 13 Netwerkdiensten    30 30 30 Het alarm instellen    Het alarm uitschakelen    Type bellijst    Automatische conferentie    Netwerktype    Automatische voorkeuze    Flashsignaalduur instellen    Kiesmodus    De handsets aanmelden    De handsets afmelden    Standaardinstellingen herstellen    Oproep doorschakelen    Terugbellen    Dienst voor het terugschakelen va

Pagina 5
Vereiste voeding • Dit product moet worden gevoed met 100 - 240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de communicatie worden onderbroken. • Het voltage op het telefoonnetwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950. Waarschuwing •• Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het st

Pagina 6
2 Uw telefoon Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome. Voedingsadapter** Wat zit er in de doos? Telefoonsnoer* Garantiebewijs Basisstation (XL390) Basisstation (XL395) Gebruikershandleiding 4XLFNVWDUWJXLGH Snelstartgids Handset** Opmerking •• * In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolg

Pagina 7
a i b Hiermee schakelt u de microfoon in/uit. j Microfoon p c o d e f n m k l l k g h i j a Luidspreker b Luidspreker c Batterijklep d e f g h • Hiermee verwijdert u tekst of getallen. • Hiermee annuleert u de bewerking. • Hiermee bladert u omhoog in het menu. • Hiermee verhoogt u het volume van de oordopjes. • Hiermee opent u het telefoonboek. • Hiermee beëindigt u de oproep. • Hiermee sluit u het menu/de

Pagina 8
Overzicht van het basisstation XL395 XL390 a b c d a g f a a • Hiermee zoekt u handsets. • Hiermee gaat u naar de modus voor aanmelden. b c d e f g 6 NL e • Hiermee zoekt u handsets. • Hiermee schakelt u de modus voor het aanmelden in. / Hiermee verhoogt/verlaagt u het volume van de luidspreker. Hiermee spoelt u achteruit tijdens het afspelen. Hiermee spoelt u vooruit tijdens het afspelen. Hiermee schakelt u het antwo

Pagina 9
In stand-bymodus geven de pictogrammen die op het hoofdscherm worden weergegeven aan welke functies op de handset beschikbaar zijn. Pictogram Beschrijving Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg). Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes bewegen tot het opladen is voltooid. Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingstoon. De batte

Pagina 10
3 Aan de slag Let op •• Vergeet niet de veiligheidsinstructies te lezen in het gedeelte 'Belangrijke veiligheidsinstructies' voordat u de handset aansluit en installeert. 1 2 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op: • de DC-ingang aan de achterkant van het basisstation; • het stopcontact in de muur. Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op: • de telefoonaansluiting aan de achterkant van het basisstation; • de telefoonaansluiting in de muur. Het b

Pagina 11
De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen. Het land/de taal instellen Selecteer uw land/taal en druk ter bevestiging op [OK]. »» De land-/taalinstelling wordt opgeslagen. Opmerking •• De optie voor land-/taalinstelling verschilt per land. Als er geen welkomstbericht wordt getoond, betekent dit dat de land-/taalinstelling vooraf is ingesteld voor uw land. Dan kunt u de datum en tijd instellen. Zie de volg

Pagina 12
De pincode voor toegang op afstand wijzigen Het batterijniveau controleren Opmerking •• De standaardpincode van het antwoordapparaat voor toegang op afstand is 0000. Het is belangrijk deze code te veranderen in verband met veiligheid. 1 2 3 4 Selecteer [Menu] > [Antwoord.app.] > [Remote modus] > [Verander PIN] en druk op [OK] om te bevestigen. Voer de oude pincode in en druk op [OK] om te bevestigen. Voer de nieuwe pincode in en druk op [OK] om te bevestigen. Voer

Pagina 13
Nederl a nds De signaalsterkte controleren Het aantal balken duidt de verbindingsstatus aan tussen de handset en basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de verbinding is. • • Zorg ervoor dat de handset met het basisstation is verbonden voordat u belt of een gesprek aanneemt en de functies gebruikt. Als u tijdens een telefoongesprek waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op

Pagina 14
4 Telefoongesprekken voeren Opmerking Bellen via sneltoetsen Om snel een oproep te plegen naar het nummer dat vooraf is opgeslagen onder een sneltoets, drukt u op of , en drukt u vervolgens op M2, M1 of M3. »» Het nummer wordt gebeld. •• Tijdens een stroomstoring kunt u met de telefoon geen alarmnummers bellen. Tip •• Voor informatie over hoe u de sneltoetsen instelt, raadpleegt u het volgende gedeelte. Tip •• Controleer de signaalsterkte voordat u gaat bellen of terwijl

Pagina 15
U kunt een nummer kiezen vanuit de herhaallijst (zie 'Een nummer herhalen' op pagina 23). Het laatste nummer herhalen 1 2 Druk op [Aut.nr.herh.]. »» De herhaallijst wordt weergegeven en het meest recente nummer wordt gemarkeerd. Druk op . »» Vervolgens wordt het laatst gekozen nummer opnieuw gekozen. Kiezen vanuit het telefoonboek U kunt een nummer kiezen vanuit het telefoonboek (zie 'Kiezen vanuit het telefoonboek' op pagina 19). Kiezen vanuit de bellijst U kunt een n

Pagina 16
De microfoon uitschakelen 1 Druk op tijdens het gesprek. »» Op de handset wordt [Geluid uit] weergegeven. »» Uw gesprekspartner kan u niet horen, maar u kunt uw gesprekspartner wel horen. 2 Druk nogmaals op om de microfoon weer in te schakelen. »» U kunt nu weer communiceren met uw gesprekspartner. De luidspreker in- of uitschakelen Druk op . Een tweede gesprek beginnen Opmerking •• Deze service is afhankelijk van het netwerk. 1 Druk op tijdens het gespre

Pagina 17
Nederl a nds Een conferentiegesprek beginnen met externe bellers Opmerking •• Deze service is afhankelijk van het netwerk. Informeer bij uw serviceprovider naar mogelijke extra kosten. Wanneer u twee gesprekken voert, kunt u op de volgende manieren een telefonische conferentie beginnen: • Druk op en vervolgens op , of • Druk op [Optie], selecteer [Conferentie] en druk vervolgens nogmaals op [OK] om te bevestigen. »» De twee gesprekken worden gecombineerd en er komt een tele

Pagina 18
5 Intercomgesprek en telefonische conferenties Een intercomgesprek is een gesprek met een andere handset die met hetzelfde basisstation is verbonden. Bij een telefonische conferentie is er sprake van een conversatie tussen u, een gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners. Bellen naar een andere handset •• Als bij het basisstation slechts 2 handsets zijn 1 ingedrukt om een andere Houd ingedrukt. »» De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden

Pagina 19
1 Nederl a nds Tijdens een extern gesprek Houd ingedrukt om intern te bellen. »» De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven. »» Het externe gesprek wordt in de wacht gezet. 2 Selecteer een handsetnummer of voer dat in en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen. »» De geselecteerde handset gaat over. 3 Druk op op de geselecteerde handset. »» De intercomfunctie is nu actief. 4 Druk op [Conf.]. »» U hebt nu een 3-weg telefonische con

Pagina 20
6 Letters en cijfers U kunt letters en cijfers invoeren voor de naam van de handset, vermeldingen in het telefoonboek en voor andere menu-items. Letters en cijfers invoeren 1 2 3 Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het gewenste teken in te voeren. Druk op [Wis] om het teken te wissen. Druk op om een spatie toe te voegen. Tip •• Zie het hoofdstuk "Bijlage" voor meer informatie over het invoeren van tekst en cijfers. Wisselen tussen hoofdletters

Pagina 21
Deze telefoon beschikt over een telefoonboek met ruimte voor maximaal 100 vermeldingen. U kunt het telefoonboek openen met de handset. Elke vermelding kan een naam bevatten van maximaal 14 tekens en een nummer van maximaal 24 cijfers. Er zijn 2 geheugens met rechtstreekse toegang (toets en ). Afhankelijk van uw land zijn toets en ingesteld op respectievelijk het voicemailnummer en het informatieservicenummer van uw serviceprovider. Als u de toets in de standbymodus ingedrukt houdt, wo

Pagina 22
Een vermelding toevoegen Een vermelding verwijderen 1 Opmerking •• Als het geheugen van het telefoonboek vol is, wordt 2 een bericht weergegeven op de handset. Verwijder enkele vermeldingen om nieuwe vermeldingen te kunnen toevoegen. 1 2 3 3 Voer de naam in en druk vervolgens ter bevestiging op [OK]. Alle vermeldingen verwijderen Voer het nummer in en druk vervolgens ter bevestiging op [Bewaar]. »» De nieuwe vermelding wordt opgeslagen. 1 Selecte

Pagina 23
De bellijst bevat de belgeschiedenis van alle inkomende en gemiste gesprekken. De belgeschiedenis van inkomende gesprekken bevat de naam en het nummer van de beller en het tijdstip en de datum waarop werd gebeld. Deze functie is beschikbaar als u bij uw serviceprovider de functie nummerherkenning hebt geactiveerd. De telefoon kan maximaal 50 belvermeldingen opslaan. Het pictogram van de bellijst op de handset knippert om u te herinneren aan gesprekken die u niet hebt beantwoord. Als

Pagina 24
Terugbellen 1 2 3 Druk op . Selecteer een vermelding in de lijst. Druk op om het nummer te bellen. Een belvermelding verwijderen 1 Druk op . »» De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven. 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op [Optie] om te bevestigen. 3 4 Selecteer [Wissen] en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen. »» Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven. Druk op [OK] om te bevestigen. »» De ver

Pagina 25
De herhaallijst bevat de belgeschiedenis van de uitgaande gesprekken. De lijst bevat de namen en/of nummers die u hebt gebeld. De telefoon kan maximaal 20 herhaalvermeldingen opslaan. De herhaalvermeldingen bekijken 1 Druk op [Aut.nr.herh.]. »» De lijst met gebelde nummers wordt weergegeven. Een herhaalvermelding verwijderen 1 2 3 4 Druk op [Aut.nr.herh.] om de lijst met gebelde nummers weer te geven. Selecteer een vermelding en druk vervolgens op [Optie] om te be

Pagina 26
10 Telefooninstellingen U kunt de instellingen van de telefoon naar wens aanpassen. Geluidinstellingen Het beltoonvolume van de handset instellen U kunt voor de beltoon 5 volumeniveaus instellen of [Uit] selecteren. 1 2 Selecteer [Menu] > [Telefooninst.] > [Geluiden] > [Belvolume] en druk op [OK] om te bevestigen. Selecteer een volumeniveau en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen. »» De instelling wordt opgeslagen. De beltoon van de handset instellen U kunt kiezen

Pagina 27
De naam van de handset mag maximaal 14 tekens lang zijn. De naam wordt in de standbymodus op het scherm van de handset weergegeven. 1 2 3 De displaytaal instellen Opmerking •• Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen. •• De beschikbare talen verschillen per land. Selecteer [Menu] > [Telefooninst.] > [Telefoonnaam] en druk op [OK] om te bevestigen. 1 Voer de naam in of bewerk deze. Als u een teken wilt wissen

Pagina 28
11 Alarmklok De telefoon heeft een ingebouwde alarmklok. Hieronder vindt u informatie over het instellen van de alarmklok. Het alarm instellen 1 2 3 Selecteer [Menu] > [Wekker] en druk op [OK] om te bevestigen. Selecteer [Eenmalig] of [Dagelijks] en druk op [OK] om te bevestigen. Voer een alarmtijd in en druk ter bevestiging op [OK]. »» Het alarm wordt ingesteld en op het scherm weergegeven. wordt Tip •• Druk op / om te wisselen tussen [AM]/[PM]. Het alarm u

Pagina 29
De telefoon ondersteunt een aantal functies waarmee u gesprekken kunt afhandelen en beheren. Type bellijst U kunt alle inkomende oproepen of gemiste oproepen weergeven in dit menu. Netwerktype Opmerking •• Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor het netwerktype. 1 2 Selecteer [Menu] > [Services] > [Netwerktype] en druk vervolgens op [OK]. Selecteer een netwerktype en druk op [OK]. »» De instelling wordt opgeslagen. Het type bell

Pagina 30
Automatisch voorkeuzenummer instellen 1 2 3 Selecteer [Menu] > [Services] > [Voork. num.] en druk op [OK] om te bevestigen. Voer het detectienummer in en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen. Voer het voorkeuzenummer in en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen. »» De instelling wordt opgeslagen. Kiesmodus Opmerking •• Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen die zowel puls- als toonkiezen ondersteunen. De kiesmodus moet worden ingesteld op het tel

Pagina 31
De handsets afmelden U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 4 handsets aanmelden bij het basisstation. 1 1 2 Selecteer [Menu] > [Services] > [Aanmelden] en druk op [OK] om te bevestigen. 2 Houd 5 seconden ingedrukt op het basisstation. 3 Opmerking •• Bij modellen met een antwoordapparaat hoort u een piepje ter bevestiging. 3 4 Druk op [OK] om te bevestigen. 5 Druk op [OK] om de pincode te bevestigen. »» Het aan

Pagina 32
13 Netwerkdiensten De netwerkdiensten zijn afhankelijk van het netwerk en het land. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider. Opmerking •• De netwerkservices werken alleen goed als de activatie- en/of deactivatiecodes juist zijn ingevoerd. De activatie-/deactivatiecode bewerken U kunt de voorkeuze en het achtervoegsel van de doorschakelcodes bewerken. 1 2 3 Oproep doorschakelen Selecteer [Menu] > [Netwerkdienst] > [Gespr. doorsch]/[Doorsch. bezet]/

Pagina 33
U krijgt bericht van de dienst voor het terugschakelen van oproepen wanneer het nummer dat u probeerde te bellen beschikbaar is. U kunt deze dienst via het menu annuleren nadat u het hebt geactiveerd via de serviceprovider. De code voor nummer verbergen bewerken 1 2 Selecteer [Menu] > [Netwerkdienst] > [ID verbergen] > [Instellingen] en druk op [OK] om te bevestigen. Voer het nummer in of bewerk het en druk vervolgens op [OK] om te bevestigen. »» De instelling wordt opgesl

Pagina 34
14 Antwoordapparaat Via het basisstation Druk op om het antwoordapparaat in of uit te schakelen vanuit de stand-bymodus. Opmerking Opmerking •• Alleen verkrijgbaar voor de XL395. De telefoon is uitgerust met een antwoordapparaat waarmee niet-beantwoorde gesprekken worden opgenomen wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld. Standaard is het antwoordapparaat ingesteld op de modus [Ook opnemen]. U kunt het antwoordapparaat op afstand bedienen en de instellingen wijzigen via h

Pagina 35
De mededeling beluisteren De maximale lengte van de mededeling die u kunt opnemen is 3 minuten. De nieuw opgenomen mededeling vervangt automatisch de oude mededeling. 1 1 2 3 4 5 Selecteer [Menu] > [Antwoord.app.] > [Aankondiging] en druk op [OK] om te bevestigen. Selecteer [Ook opnemen] of [Zonder. opnem.] en druk op [OK] om te bevestigen. 2 3 Selecteer [Opnemen] en druk op [OK] om te bevestigen. De opname begint na het piepje. Druk op [OK] om de opname

Pagina 36
Ingekomen berichten (ICM) Elk bericht kan maximaal 3 minuten lang zijn. Wanneer een nieuw bericht wordt ontvangen, knippert de indicator voor nieuwe berichten op het antwoordapparaat en wordt op de handset een bericht weergegeven. Vanaf de handset Selecteer [Menu] > [Antwoord.app.] > [Afspelen] en druk op [OK] om te bevestigen. »» De nieuwe berichten worden afgespeeld. Als er geen nieuw bericht is, worden de oude berichten afgespeeld. • • Opmerking •• Als u de telefoon opnee

Pagina 37
1 2 Selecteer [Menu] > [Antwoord.app.] > [Alles wissen] en druk op [OK] om te bevestigen. »» Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven. Druk op [OK] om te bevestigen. »» Alle oude berichten worden definitief verwijderd. Toegang op afstand U kunt het antwoordapparaat bedienen terwijl u zich elders bevindt. Bel simpelweg uw telefoon met een telefoontoestel dat geschikt is voor toonkiezen en voer de pincode van 4 cijfers in. Opmerking •• De pincode voor to

Pagina 38
Het antwoordapparaat op afstand bedienen 1 2 3 Bel het nummer van het antwoordapparaat met een telefoon geschikt voor toonkiezen. Druk op # wanneer u de mededeling hoort. Voer de pincode in. »» U hebt nu toegang tot het antwoordapparaat en u kunt nu ook de nieuwe berichten beluisteren. Opmerking •• U krijgt 2 keer de kans de juiste pincode in te voeren voordat het antwoordapparaat de verbinding verbreekt. 4 Druk op een toets om een functie uit te voeren. Zie 'Opd

Pagina 39
Nederl a nds 15 Technische gegevens Display • LCD met oranje achtergrondverlichting Algemene telefoonfuncties • Twee modi naam- en nummerherkenning • Telefonische conferentie en voicemail • Intercom • Maximale gesprekstijd: 20 uur Telefoonboek, herhaallijst, bellijst en geheugentoetsen • Telefoonboek met 100 vermeldingen • Herhaallijst met 20 vermeldingen • Bellijst met 50 vermeldingen • Geheugentoetsen met 3 vermeldingen Batterij • HFR: 2 oplaadbare AAA-batterijen,

Pagina 40
16 Kennisgeving Conformiteitsverklaring Philips Consumer Lifestyle verklaart hierbij dat het product XL390/XL395 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c. philips.com. Dit product is ontworpen, getest en vervaardigd volgens de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EC. Compatibel met de GAPnorm De GAP-norm garandeert dat alle DECT™ GAP-handsets en -basisstations aan de minimale bedrijfsn

Pagina 41
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/ EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Als u dit logo op een product ziet, is er een financiële contributie betaald aan het desbetreffende landelijke inzamel- e

Pagina 42
17 Veelgestelde vragen Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond. •• De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation. •• Registreer uw handset als op de handset [Afmelden] wordt weergegeven. Tip •• Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 'Service', gedeelte 'De handsets aanmelden'. Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets aan te melden bij het basisstation? Het geheugen van het basisstation is vol. Meld handsets die niet

Pagina 43
Invoertabellen voor tekst en cijfers Toets 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Toets 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hoofdletters (voor Engels/Frans/Duits/ Italiaans/Turks/Portugees/Spaans/ Nederlands/Deens/Fins/Noors/ Zweeds/Roemeens/Pools/Tsjechisch/ Hongaars/Slowaaks/Sloveens/Kroatisch/ Litouws/Ests/Lets/Bulgaars) Spatie . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \^ ~| 1@_#=<>()&€£$¥[]{} ¤ § ... ABC2ÀÂÆÁÃÄÅĄĀÇČ DEF3ÈÉÊËĖĘĒΔΦ GHI4ĞÍÏĮĪİΓ JKL5Λ MNO6ÑÓÔÕÖ PQRS7ŞŠΠΘΣ T UV 8 Ù Ú Ü Ū Ų W XY

Pagina 44
Toets 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 42 NL Kleine letters (voor Servisch) Spatie . 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ | 1@_#=<>()&€£$¥[]{} ¤§… abcЂĆČ2АБВГ defЈĐ3ДЕЖЗ ghiЉ4ИЙКЛ jklЊ5МНОП mnoЋ6РСТУ pqrS Š7ФХЦЧΠΘΣß t u v ij 8 Ш Щ Ъ Ы wxyZŽ9ЬЭЮЯΩΞΨ

Pagina 45
G A aan/uit32 aankondiging32 aanmelden/afmelden 29 alarm26 antwoordapparaat32 automatische conferentie 27 automatische voorkeuze 27 basisstation installatie8 overzicht6 batterij 9, 10, 37 bellen12 bellijst21 beltoon24 beltoonvertraging35 berichten beluisteren 34 berichten verwijderen 34 C compatibiliteit voor gehoorapparaten 24 conferentie 15, 16, 27 D datum instellen 9 dempen14 E ECO-modus24 een gesprek aannemen 13 e

Pagina 46
standaardinstelling29 stand-bymodus10 stroomadapter37 T taalinstelling antwoordapparaat32 handset25 tekstinvoer 18, 41 telefoon installatie9 overzicht5 telefoonboek 19, 21, 23 telefooninstellingen24 tijd instellen 9 twee oproepen/gesprek in wachtstand 14 V veiligheid3 verwijdering39 volume-instelling13 44 NL

Pagina 47


Pagina 48
0168 Specifications are subject to change without notice © 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. UM_XL390-395_22_NL_V1.1 WK11493
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips XL390 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips XL390 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info