Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome
XL390
XL395
Gebruiksaanwijzing
1Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • In het scherm knipperend telefoontje met een x er achter Gesteld op 13-6-2018 om 09:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ze kunnen mij wel bellen maar ik kan niet bellen en mijn toetsen zijn geblokkeerd en als ik op nul blijf drukken gebeurt er niks Gesteld op 8-6-2018 om 13:11

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Op de telefoon staat sinds 2 dagen: toetsen geblokkkeerd. We kunnen met het toestel geen nummers bellen. Watis hiervoor de oplossing.
  Vriendelijk dank voor uw antwoord,
  Cora Spruit
  Coraspruit@hotmail.com
  mob. 06 28766540 Gesteld op 22-5-2018 om 19:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Toetsen zijn geblokkeerd,hoe moet bv je deze deblokkeren?
  Gesteld op 11-5-2018 om 16:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik kan wel bellen maar niet gebeld worden. Kan hierover niets in handleiding vinden. Hopelijk heeft iemand een oplossing.
  Gesteld op 5-4-2018 om 17:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb geen beeld meer op t schermpje dus kan m telefoon nr. Plus menu niet meer vinden.
  Gesteld op 4-3-2018 om 12:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

 • hoe deksel telefoontoestel openen om batterijen te vervangen Gesteld op 23-2-2018 om 17:09

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Er staat niets meer op het display van mijn xl390 wat kan ik doen ? Gesteld op 19-2-2018 om 16:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe kan ik de boodschap ' new voice message' verwijderen. Gesteld op 29-1-2018 om 15:28

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips XL390 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips XL390 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,17 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info