Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/304
Pagina verder
series S7000
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • wie kan mij vertellen hoe ik een jaar extra garantie krijg Gesteld op 16-8-2019 om 12:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • bij het haar afscheren van tondeuse stopt mijn apparaat en gaat op slot. Hij doet niets meer. gaat niet meer aan Gesteld op 11-8-2019 om 10:00

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • hoe maak ik kontakt met bluetooth met het scheerapparaat? Gesteld op 20-7-2019 om 18:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Weer niet hoe ik de bijgeleverde tondeuse op het scheerapparaat kan aansluiten Gesteld op 30-5-2019 om 12:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Scheerapparaat ging tijdens de laatste scheerbeurt steeds langzamer draaien en stopte uiteindelijk geheel. Alles (uiteraard ook scheerhoofd) uitgebreid schoongemaakt, maar bij aanzetten van toestel branden alleen de 3 lampjes die aangeven dat het toestel geheel is opgeladen. Staat niet op reisslot; soms knippert lampje met kraantje. Alleen: schoner krijg ik 'm niet. Ook een totale reset van 7 seconden haalt niets uit. Wat te doen? Gesteld op 4-5-2019 om 12:57

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • IK WIL MIJN SCHEERAPPARAAD PHILIPS S7370/12 AKTIVEREN Gesteld op 27-2-2019 om 11:21

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoi , heb een nieuw scheerapparaten gekocht bij Philips 7000 serie wil ik heb activeren en lukt niet. Groet tot horens Gesteld op 29-12-2018 om 11:50

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Mijn scheerapparaat serie 7000 doet het niet. Het lampje knippert van het slot.
  Wat betekent dit en wat kan ik er aandoen om het app. van slot te krijgen? Gesteld op 16-10-2018 om 13:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • als ik de smartclean wil gebruiken wat moet ik dan doen?
  Nu heb ik de container met vloeistof er in gezet en hem aangezet. Na verloop van tijd gekeken en de kop van het scheerapparaat was gewoon nog leeg.
  Gesteld op 10-10-2018 om 19:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik krijg een melding van een slotje en kan niet meer scheren. Wat kan ik doen ? Gesteld op 20-4-2018 om 11:29

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips S7000 series bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips S7000 series in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 35,19 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info