Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/266
Pagina verder
RQ1290, RQ1280, RQ1260, RQ1250
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Ik heb een nieuwe scheerkop voor de Philips rq1250 gekocht, maar heb geen idee hoe ik hem moet schoonmaken.Staat niets in de beschrijving. Kan u mij daar meer over vertellen? Gesteld op 8-4-2019 om 12:08

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • De scheerkop reiniger RQ1006/1008 werkt niet. kan niet aan/uit gezet worden Gesteld op 28-1-2019 om 12:24

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb een model rq1250 waar er steeds sinds kort een lampje brand van de 3 scheerkoppen met daarom heen links een pijltje omhoog en rechts een pijltje omhoog. Wat is de betekenis van dit lampje ?? Gesteld op 6-10-2016 om 17:15

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • RQ1006, het apparaat gaat wel naar beneden de vloeistof in maar gaat vervolgens niet aan.
  Dan wordt deze niet gereinigd? Tevens telkens het lampje vloeistofniveau laag terwijl er voldoende vloeistof in zit? Gesteld op 24-11-2015 om 11:04

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb gisteren hetzelfde probleem gehad. Vandaag heb ik de messen van het scheerapparaat gehaald en handmatig gereinigd. Ik heb ook de 3 kleine ijzeren driehoekjes op het scheerapparaat gereinigd. (die de messen doen draaien) Nadien was het probleem verholpen. Ik vermoed dat via de kleine ijzeren driehoekjes gedetecteerd wordt of de scheerkop is ondergedompeld. Geantwoord op 22-1-2016 om 18:37

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
 • Hoe krijg ik de scheerkoppen open om te reinigen van de RQ1250 Gesteld op 23-7-2014 om 14:13

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Beetje rare plaats maar helemaal achteraan in de gebruikershandleiding staan ook nog tekeningen. Pagina 264 en pagina 265
   Plaatje 27 geeft hier het openen aan.
   Vanuit het midden voorzichtig naar buiten trekken. Geantwoord op 22-3-2015 om 12:00

   Waardeer dit antwoord (3)Misbruik melden
  • Open de kop zoals op fig 27. Bovenaan elke kop zit een lipje ongeveer bij 't pijltje op fig 27 duw dit weg (met bijv. je nagel) van de kop en de kop gaat open. Let op dat je mesje en scheervlak bij elkaar houdt deze zijn nl. op elkaar in gesleten. Dus het beste kop voor kop schoonmaken.Geantwoord op 24-11-2015 om 10:37

   Waardeer dit antwoord (1)Misbruik melden
 • Hoe krijg ik de scheerkoppen van de RQ1250 open Gesteld op 1-2-2014 om 12:59

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • scheerapparaat is dood na opladen. geeft geen enkel teken van leven meer. kan de accu stuk zijn? Gesteld op 9-10-2012 om 09:34

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • scheerapparaat RQ 1250 doet het niet meer.

   Het apparaat geeft nog wel opladen aan.
   Voordat het apparaat uitviel verscheen een blokkade teken..

   Wat moert ik doen? Opsturen voor reparatie?

   in het Heet Geantwoord op 18-5-2014 om 13:46

   Waardeer dit antwoord (23)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips RQ 1250 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips RQ 1250 in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 3,73 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info