• Wat is er aan de hand als bij het inschakelen van het apparaat drie oranje lampjes gaan branden:
  Zitten de scheerkoppen, na een schoonmaakbeurt, niet op de goede plek of moeten de scheerkoppen vervangen worden.

  Het betreft scheerapparaat PT 860.

  Bij voorbaat dank en vriendelijke groet.

  Gesteld op 10-2-2019 om 13:49 in forum Philips PT860 Misbruik melden
  • Scheerhoofden zijn versleten, oftewel: scheerkop vervangen. Waarschijnlijk merkt u het de laatste tijd ook al aan het scheerresultaat? Geantwoord op 25-3-2019 om 09:50

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Ik heb het zelfde voor na 2 maanden te gebruiken en amper 20 keer.
   Moet me maar om de 3 dagen scheren. Toch al de drie oranje lampjes.
   Bij openzetten van scheerkop (= zonder weerstand laten draaien) net het zelfde effect.
   Aan de messen die zijn versleten kan het dus zeker niet liggen.

   Philips...!
   Welke service geven jullie hiervoor?
   Karel Geantwoord op 29-7-2019 om 02:10

   Waardeer dit antwoord Misbruik melden
  • Houd de aan/uitknop 5 seconden ingedrukt om de
   vervangingsherinnering op het scheerapparaat te resetten.
   Het oranje lampje dooft Geantwoord op 5-9-2019 om 15:24

   Waardeer dit antwoord (3) Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info