• Hoe lang moet ik het scheerapparaat opladen?

    Gesteld op 4-1-2014 om 18:13 in forum Philips PT860 Misbruik melden
    • Bij mij ging het opladen helemaal niet. Ook bij het 2e apparaat had ik dit zelfde probleem. Wat bleek! Er zat een verkeerd oplaadsnoer bij het apparaat. Bleek een buitenlandse stekker aan te zitten. Heb snoertje bij een elektronicazaak gekocht. Kostte wel 20 Euro extra. Had wel kunnen wachten tot Philips het snoertje opstuurde, maar ik ging op vakantie. Heb nu geen problemen meer met opladen. Zijn er meer mensen, die een verkeerd snoer bijgeleverd kregen? Heb de 2 apparaten gekocht bij Blokker Weesp Geantwoord op 5-6-2018 om 08:15

      Waardeer dit antwoord Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info