Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/116
Pagina verder
HP8540
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Middelste lamp van de zonnehemel HP 8540 werkte niet ,heb 3 nieuwe lampen gekocht en geplaatst maar de middelste werkt nog niet . Heb lampen onderling uit gewisseld ,ook de oude, heb nu 6 werkende lampen en de middelste werk nog steeds niet. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Gesteld op 9-11-2019 om 10:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik heb al jaren een zonnebank had een lamp kapot heb toen 3 nieuwe besteld evengoed ging er eentje niet heb toen de lampen verwisseld en de zelfde ging niet dus het lag niet aan de lampen wat kan ik nu doen Gesteld op 25-8-2019 om 12:51

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb nieuws Lampen er in gezet van de hp8540 Maar nu doet de Zonen Bank Niets Meer Maar heeft wel net spanning Gesteld op 1-5-2019 om 19:17

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Opeens gingen er 2 lampen van Mijn Sunmobile HP 8540 niet meer aan...één lamp deed het wel...we hebben nu de lampen getest op de plek van die ene werkende lamp...Daar bleek dat er 1 lamp stuk was, de andere deed het gewoon. maar die gaat niet aan op twee van die andere plaatsten...wat zou de oorzaak kunnen zijn? Gesteld op 22-1-2019 om 19:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als ik zonnehemel gebruik verspreid het apparaat een hele penetrante “ zurige” lucht. Dit is sinds ongeveer de laatste 10x dat ik hem gebruik. Apparaat is stofvrij, lampen zitten er ca 5 jaar in. Iemand een idee waar die lucht vandaan kan komen? Gesteld op 22-10-2018 om 22:32

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hallo,
  van mijn solarium brandt 1 lamp niet, terwijl de lamp zelf goed is. Ik heb deze nl. verwisseld met een andere lamp en toen brandde hij wel, zou dat een zekering kunnen zijn en hoe verwissel ik deze? Gesteld op 29-8-2016 om 09:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hij blijft constant piepen om de minuut . Wat is er mis? Gesteld op 4-2-2016 om 22:26

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Hier hetzelfde probleem.piept om de minuut, en schakelt zich zelf ineens uit.
   Erg vreemd.
   Bent u er al achter hoe het kan en wat eraan te doen is?
   Geantwoord op 26-3-2016 om 21:11

   Waardeer dit antwoord (9)Misbruik melden
 • Hoe werkt de ontgrendeling om de hoogte te stellen Gesteld op 20-11-2015 om 10:40

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heeft de hp 8540 uv-a of uv-b lampen? Gesteld op 18-12-2012 om 20:12

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips HP 8540 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips HP 8540 in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Svenska, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 1,11 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info