Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
frituren braden bakken grillen
Airfryer - Receptenboekje
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • De ingestelde temperatuur blijft hangen en loopt niet terug naar beneden Gesteld op 18-2-2019 om 09:10

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • geachte. Graag ontvang ik een gebruiksaanwijzing in het nederlands van de airfryer XLHD9248. Verder ontvan ik ook graag een receptenboek in het nederlands.
  Gaarne verzenden naar: Mevr. R. Keijser-Elias
  De Wieken 1
  8311BC Espel.
  Mailadres olfkeyser@gmail.com
  Zijn er kosten aan verbonden, dan hoor ik dit graag vooraf.
  Gaarne reactie,
  met vriendelijke groet,
  Mevr. Keyser-Elias Gesteld op 13-2-2019 om 12:44

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil graag een Nederlandse handleiding en een Nederlands receptenboek ontvangen per post.
  S. De Jong
  Heksenwiellaan 119
  4823 hd. Breda Gesteld op 12-2-2019 om 18:33

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik wil graag een Nederlandse gebruiksaanwijzing en recepten boek(graag per post)
  Mijn adres y.Hempenius. Broersmarken 8. 1566gm. Assendelft Gesteld op 12-2-2019 om 16:42

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Nederlandse handleiding airfyer graag waar vind ik die op internet Gesteld op 11-2-2019 om 16:56

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Waar vind ik de Nederlandse handleiding voor de airfryer xl Gesteld op 7-2-2019 om 09:01

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Philips HD9240 Airfryer XL bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Philips HD9240 Airfryer XL in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 11,6 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info