• geachte. Graag ontvang ik een gebruiksaanwijzing in het nederlands van de airfryer XLHD9248. Verder ontvan ik ook graag een receptenboek in het nederlands.
  Gaarne verzenden naar: Mevr. R. Keijser-Elias
  De Wieken 1
  8311BC Espel.
  Mailadres olfkeyser@gmail.com
  Zijn er kosten aan verbonden, dan hoor ik dit graag vooraf.
  Gaarne reactie,
  met vriendelijke groet,
  Mevr. Keyser-Elias

  Gesteld op 13-2-2019 om 12:44 in forum Philips HD9240 Airfryer XL Misbruik melden

Kent u iemand die het antwoord hierop weet? Deel een link naar deze vraag via email, Google+, Twitter of Facebook.

Uw antwoord

Spelregels
Stel ook een vraag Toon alle vragen Ga naar handleidingen


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Vul hier uw vraag voor het forum in

Info